Geluidsmaatregelen

Na station Hoek van Holland Haven tot aan de kruising met de Fortweg zijn geluidsschermen voorzien. Om te kunnen bepalen waar welke geluidsschermen moeten komen, heeft akoestisch onderzoek plaatsgevonden (Definitief Ontwerp 2018). De schermen langs de baan zijn verschillend in hoogte. Hieronder is een kaartbeeld met de maatregelen afgebeeld. Voor het project Metro aan Zee zijn de geluidsmaatregelen 'een vaststaand gegeven'. De geluidsbelasting is bepaald naar aanleiding van een voorgeschreven rekenmodel, waarin alle karakteristieken van de lijn en de voertuigen zijn meegenomen. 

In de ontwerpfase van het project heeft de gemeente Rotterdam gewerkt aan een zogenaamd inrichtingsplan (IP) voor dit gebied. Maar omdat het bestaande hekwerk op dezelfde plek blijft staan, is dat IP komen te vervallen. 

 

Een kaartbeeld met de geluidsmaatregelen die worden genomen achter de Stationsweg Noord. Daar komen langs het spoor op een aantal plaatsen geluidsschermen. Variërend van 0,9, 1,5  en 2 meter hoog.

Kaartbeeld met geluidsmaatregelen langs de metrobaan in Hoek van Holland (volgens het Akoestisch onderzoek DO 2018)

Geluidswerende beplating metrobaan

De geluidswerende platen in de open bak bij de kruising Strandboulevard, bouwsituatie 2 maart 2022

De geluidswerende platen van MetroaanZee. Misschien zijn ze jou als passant van de bouwplaats al opgevallen? De beige platen, deze doen een beetje denken aan de eiertrays. De platen zijn aangebracht bij de entree van de tunnel en bij de open bak bij de kruising Strandboulevard. Ze hebben straks, als de metro van en naar zee rijdt - een belangrijke functie in de reductie van het metrogeluid.

Metrobaan achter de Stationsweg met geluidsschermen

Metrobaan achter de Stationsweg met geluidsschermen, bouwsituatie december 2021