Geluidsmaatregelen

Na station Hoek van Holland Haven tot aan de kruising met de Fortweg zijn geluidsschermen voorzien. Om te kunnen bepalen waar welke geluidsschermen moeten komen, heeft akoestisch onderzoek plaatsgevonden (Definitief Ontwerp 2018). De schermen langs de baan zijn verschillend in hoogte. Hieronder is een kaartbeeld met de maatregelen afgebeeld. Voor het project Metro aan Zee zijn de geluidsmaatregelen 'een vaststaand gegeven'. De geluidsbelasting is bepaald naar aanleiding van een voorgeschreven rekenmodel, waarin alle karakteristieken van de lijn en de voertuigen zijn meegenomen. 

In de ontwerpfase van het project heeft de gemeente Rotterdam gewerkt aan een zogenaamd inrichtingsplan (IP) voor dit gebied. Maar omdat het bestaande hekwerk op dezelfde plek blijft staan, is dat IP komen te vervallen. 

 

Een kaartbeeld met de geluidsmaatregelen die worden genomen achter de Stationsweg Noord. Daar komen langs het spoor op een aantal plaatsen geluidsschermen. Variërend van 0,9, 1,5  en 2 meter hoog.

Kaartbeeld met geluidsmaatregelen langs de metrobaan in Hoek van Holland (volgens het Akoestisch onderzoek DO 2018)