Planning

Actueel december 2018
Vanwege vertraging in de oplevering van de software en het bijbehorende vergunningentraject rijden de eerste metro's pas op zijn vroegst eind maart 2019 op de Hoekse LIjn. Het is een tegenvaller voor de vele reizigers die dus nog langer aangewezen op het vervangende vervoer.

Planning in het kort

 • Afronding Planstudiefase tot eind 2012
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten, 17 december 2012
 • Definitief projectbesluit, 10 juli 2013
 • Uitwerkingsfase (voorlopig ontwerp/definitief ontwerp), 2013 - 3e kwartaal 2014
 • Uitvoeringsbesluit, 9 juli 2014
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten deel II, 3 december 2014
 • Bestek- en realisatiefase, 2014 - 2017
 • Ombouw Hoekse Lijn (vervangend vervoerperiode), april 2017 -  op zijn vroegst eind maart 2019
 • Start exploitatie Hoekse Lijn, op zijn vroegst eind maart 2019
 • Start aanleg tracéverlenging Hoek van Holland, 2019
 • Oplevering traceverlenging Hoek van Holland, 2021

*Details ombouwperiode zomer 2017

 • Start ombouwperiode Hoekse Lijn: 1 april 2017
 • Testbedrijf Hoekse Lijn: 4 juli 2017
 • Proefbedrijf Hoekse Lijn: 1 augustus 2017
 • Einde ombouw, test-/proefbedrijf: op zijn vroegst eind maart 2019
 • Start exploitatie RET: op zijn vroegst eind maart 2019

Door extra tegenvallers in de ombouw is de Hoekse Lijn op zijn vroegst eind maart 2019 gereed.

© 2019 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam