Planning

Actueel najaar 2018
Door nieuwe  tegenvallers duurt de ombouw van de Hoekse Lijn langer dan verwacht. Najaar 2018 zal de Hoekse Lijn gaan rijden. Alle betrokken partijen betreuren de vertraging en de gevolgen die deze heeft voor reizigers, bewoners en andere belanghebbenden.

Het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft op 10 juli 2013 het definitief projectbesluit genomen om de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland om te bouwen tot metro en de lijn aan te sluiten op het regionale metronet. Het projectbureau Hoekse Lijn werkt nu aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. De uitvoering, de ombouw en de aanleg van nieuw spoor zullen pas later plaatsvinden.

Planning in het kort

 • Afronding Planstudiefase tot eind 2012
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten, 17 december 2012
 • Definitief projectbesluit, 10 juli 2013
 • Uitwerkingsfase (voorlopig ontwerp/definitief ontwerp), 2013 - 3e kwartaal 2014
 • Uitvoeringsbesluit, 9 juli 2014
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten deel II, 3 december 2014
 • Bestek- en realisatiefase, 2014 - 2017
 • Ombouw Hoekse Lijn (vervangend vervoerperiode), april 2017 - vierde kwartaal 2018 *
 • Start exploitatie Hoekse Lijn, vierde kwartaa2018
 • Start aanleg tracéverlenging Hoek van Holland, 2019
 • Oplevering traceverlenging Hoek van Holland, 2021

*Details ombouwperiode zomer 2017

 • Start ombouwperiode Hoekse Lijn: 1 april 2017
 • Testbedrijf Hoekse Lijn: 4 juli 2017
 • Proefbedrijf Hoekse Lijn: 1 augustus 2017
 • Einde ombouw, test-/proefbedrijf: najaar 2018
 • Start exploitatie RET: najaar 2018

De grote opbouwperiode start 1 april 2017 en moet 5 maanden later - op 1 september 2017 - gereed zijn. In deze periode worden zeven stations omgebouwd. Station Steendijkpolder (in Maassluis) wordt nieuw gebouwd. De stations Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland Haven krijgen tijdelijke stations. Door extra tegenvallers in de ombouw is de Hoekse Lijn in het vierde kwartaal van 2018 gereed.

© 2018 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam