Planning

Actueel maart 2019
Vanwege vertraging in de oplevering van de software en het bijbehorende vergunningentraject is het nog onbkend wanneer de eerste metro's kunnen gaan rijden. Het is een tegenvaller voor de vele reizigers die dus nog langer aangewezen op het vervangende vervoer.

Planning in het kort

 • Afronding Planstudiefase tot eind 2012
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten, 17 december 2012
 • Definitief projectbesluit, 10 juli 2013
 • Uitwerkingsfase (voorlopig ontwerp/definitief ontwerp), 2013 - 3e kwartaal 2014
 • Uitvoeringsbesluit, 9 juli 2014
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten deel II, 3 december 2014
 • Bestek- en realisatiefase, 2014 - 2017
 • Ombouw Hoekse Lijn (vervangend vervoerperiode), april 2017 -  op zijn vroegst eind maart 2019
 • Start exploitatie Hoekse Lijn, 2019
 • Start aanleg tracéverlenging Hoek van Holland, 2019
 • Oplevering traceverlenging Hoek van Holland, 2021

*Details ombouwperiode zomer 2017

 • Start ombouwperiode Hoekse Lijn: 1 april 2017
 • Testbedrijf Hoekse Lijn: 4 juli 2017
 • Proefbedrijf Hoekse Lijn: 1 augustus 2017
 • Einde ombouw, test-/proefbedrijf: op zijn vroegst eind maart 2019
 • Start exploitatie RET: 2019, datum nog onbekend
© 2019 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam