Planning

Actueel april 2019
Vanwege vertraging in de oplevering van de software en het bijbehorende vergunningentraject is het nog onbkend wanneer de eerste metro's kunnen gaan rijden. Het is een tegenvaller voor de vele reizigers die dus nog langer aangewezen op het vervangende vervoer.

Planning in het kort

 • Afronding Planstudiefase tot eind 2012
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten, 17 december 2012
 • Definitief projectbesluit, 10 juli 2013
 • Uitwerkingsfase (voorlopig ontwerp/definitief ontwerp), 2013 - 3e kwartaal 2014
 • Uitvoeringsbesluit, 9 juli 2014
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten deel II, 3 december 2014
 • Bestek- en realisatiefase, 2014 - 2017
 • Ombouw Hoekse Lijn (vervangend vervoerperiode), april 2017 -  2019 (einddatum nog onbekend) 
 • Start exploitatie Hoekse Lijn, verwachting in de loop van september 2019; als er geen grote tegenvallers zijn tijdens de uitvoering van het test- en proefbedrijf.
 • Start aanleg tracéverlenging Hoek van Holland, 2019
 • Oplevering traceverlenging Hoek van Holland, 2021
© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam