Planning

Actueel juli 2019
Als we geen grote tegenvallers meer tegenkomen in het test- en proefbedrijf gaat de metro 30 september 2019 rijden op de Hoekse Lijn.

Planning in het kort

 • Afronding Planstudiefase tot eind 2012
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten, 17 december 2012
 • Definitief projectbesluit, 10 juli 2013
 • Uitwerkingsfase (voorlopig ontwerp/definitief ontwerp), 2013 - 3e kwartaal 2014
 • Uitvoeringsbesluit, 9 juli 2014
 • Ondertekening Bestuurlijk Convenant stadsregio en gemeenten deel II, 3 december 2014
 • Bestek- en realisatiefase, 2014 - 2017
 • Ombouw Hoekse Lijn (vervangend vervoerperiode), april 2017 - 30 september 2019 
 • Start exploitatie Hoekse Lijn. Verwacht: maandag 30 september 2019
 • Start aanleg tracéverlenging Hoek van Holland, 2019
 • Oplevering infrastructuur traceverlenging Hoek van Holland, 2021
© 2019 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam