Raad van State stelt gemeente in het gelijk

15 aug 2018

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag besloten dat de gemeente Rotterdam de ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan Spoorverlenging Hoekse Lijn correct heeft uitgevoerd. Hiermee wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de spoorverlenging Hoekse Lijn worden gerealiseerd.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de spoorverlenging ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is de gemeenteraad terecht uitgegaan van nut en noodzaak van de spoorverlenging. De Raad van State is tevens van oordeel dat er geen sprake is van onaanvaardbare overlast door geluid en trillingen en dat de invloed op de bereikbaarheid van omliggende woningen over de weg beperkt zal zijn. De Raad van State stelt dat de gemeenteraad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de gelijkvloerse kruising van de Strandweg met de verlengde spoorlijn geen onaanvaardbare gevolgen voor de (verkeers)veiligheid heeft. Het oordeel van de Raad van State is dan ook dat de gemeenteraad in redelijkheid heeft kunnen kiezen voor een gelijkvloerse kruising in plaats van een ongelijkvloerse kruising.

Door deze uitspraak is het ruimtelijk mogelijk om de Hoekse Lijn vanaf het oorspronkelijke (inmiddels opgeheven) station Hoek van Holland Strand door te trekken naar het nieuwe station Hoek van Holland Strand aan het plein Badweg. De uitspraak van de Raad van State geeft een bevestiging dat het voornemen van Rotterdam om de metrolijn gelijkvloers de Strandweg en Strandboulevard te laten kruisen veilig kan plaatsvinden. Ook vindt de Raad van State dat Rotterdam voldoende heeft gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners en de natuur en het landschap te beschermen. Rotterdam is blij dat het proces, dat onder de Crisis- en Herstelwet heeft plaatsgevonden, hiermee na meer dan 3 jaar tot een einde is gekomen.

Na verdere bestudering van het vonnis zal het college de gemeenteraad en alle betrokkenen zo snel mogelijk informeren over het vervolgtraject.

Hoewel het bestemmingsplan nu onherroepelijk wordt, zal nog niet nog direct worden begonnen met de bouwwerkzaamheden in het veld. Hiervoor moet nog een aantal andere procedures en processen worden doorlopen. De gemeente Rotterdam maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend. De uitspraak van de Raad van State is definitief en er is geen beroep meer mogelijk.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam