Ruimte voor de natuur in Hoek van Holland door grondruil

28 oktober 2021

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Rotterdam ruilen grond. Vandaag zijn hiervoor een tweetal overeenkomsten getekend door Marc van Leeuwen namens de gemeente Rotterdam en Michiel Houtzagers namens Het Zuid-Hollands Landschap. De aanleg van de metro is de aanleiding voor deze grondruil. Hierdoor kan de tunnelbak van de metro worden gerealiseerd. Op het voormalige Vafamil-terrein ontstaat zo ook ruimte voor natuurontwikkeling. De komst van Metro aan Zee, de verlengde Hoekse Lijn tot op het strand, is belangrijk voor de bereikbaarheid van de badplaats.

Het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Rotterdam willen de natuur in de duinen van Hoek van Holland behouden en versterken. Voor de aanleg van de tunnelbak voor de Hoekse Lijn moest een stukje worden gegraven door het Natura 2000-gebied dat eigendom is van het Zuid-Hollands Landschap. De gemeente Rotterdam is al een aantal jaar met Stichting ZHL in gesprek over deze grond en over de verdere inpassing van de Hoekse Lijn (en andere infrastructuur). Het gaat hierbij ook over de gevolgen daarvan voor de natuurgebieden Vinetaduin en de Van Dixhoorndriehoek, die in eigendom en beheer zijn van het Zuid-Hollands Landschap. De overleggen hebben geleid tot een grondruil. De gemeente Rotterdam krijgt nu het deel grond in eigendom dat nodig is voor de aanleg van de tunnelbak. Zuid-Hollands Landschap krijg in ruil hiervoor het Vafamilterrein in handen, met daarop een voormalige camping.

Naast deze grondruil zijn met het Zuid-Hollands Landschap ook afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van een aantal natuurgebieden:

  • De voormalige Vafamil-camping krijgt een natuurbestemming
    De gemeente Rotterdam richt het gebied in, waarna het beheer wordt overgedragen aan de stichting. Zij vormen het gebied om tot een natuurgebied.
  • Het tunneldak
    De projectorganisatie Metro aan Zee (gemeente Rotterdam) dekt het tunneldak af met grond, waarna dit gebied weer een natuurbestemming krijgt met vooral duindoornstruweel en open (gras)ruigtes.
  • Het gebied ten noorden van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand
    Het zand in dit gebied wordt door Rotterdam ingericht. Door gericht beheer kan zich hier grijs duin ontwikkelen. Hierdoor treedt minder verstuiving op richting het station en het spoor.
Groen op tunneldak
Ondertekening overeenkomst grondruil 28 okt 2021