Stand van zaken Metro aan Zee

11 november 2022

Het spoor en de twee nieuwe stations van Metro aan Zee lijken op het oog klaar voor gebruik. Maar wanneer kunnen we de reizigers naar het strand brengen met de metro? De wethouder informeert vandaag de gemeenteraad over de laatste stand van zaken.

Dossiers moeten kloppen

Naast bouwen, moeten ook alle dossiers op orde zijn. In de afgelopen periode is verder gewerkt aan het oplossen van de restpunten die uit de diverse testen naar boven zijn gekomen. En gingen de inspanningen uit naar de overdracht van informatie die nodig is voor het in beheer nemen van de nieuwe infrastructuur door de RET. Inmiddels is er wel voortgang geboekt. De RET heeft de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) op 31 oktober jl. gevraagd het informatiedossier te beoordelen en een verklaring over veiligheid af te geven. Op korte termijn wordt hier een reactie op verwacht. De RET kan vervolgens de indienststellingsvergunning aanvragen bij de MRDH. Na ontvangst van de indienststellingsvergunning start de RET met het zogenaamde proefbedrijf. Tijdens het proefbedrijf rijdt de RET een de volledige dienstregeling zonder passagiers. Als het proefbedrijf goed verloopt dan kan de RET de reiziger over dit nieuwe traject vervoeren. 

Datum rijden met passagiers

Er kan nu nog geen datum worden genoemd wanneer Metro aan Zee in exploitatie gaat. Op dit moment wordt alles op alles gezet om zo snel mogelijk te starten met de dienstregeling. De wethouder laat in de brief aan de gemeenteraad weten dat hij verwacht voor het kerstreces betrokkenen te kunnen informeren over de datum waarop de metro aan zee met passagiers gaat rijden. Ook laat hij weten dat het voor de inwoner van de Hoek, strandbezoeker en de ondernemer vervelend is dat de metro naar zee nog altijd niet rijdt. Daar sluiten we ons als projectorganisatie natuurlijk volledig bij aan.

Tot het zover is, blijven reizigers gebruik maken van bus 611 die vanaf het tijdelijke station Hoek van Holland Haven richting strand rijdt.