Start aanleg H6-weg en de rotonde Haakweg, Hoeksebaan, Slachthuisweg in Hoek van Holland.

15 jan 2019

Binnenkort start de gemeente Rotterdam met de aanleg van de H6-weg en de rotonde Haakweg, Hoeksebaan, Slachthuisweg in Hoek van Holland.

Tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland
De H6-weg wordt de nieuwe verbindingsweg tussen de Hoeksebaan en de stationsomgevingHoek van Holland Haven, ook wel de ‘Harwichknoop’ genoemd. Met de circa 1,5 kilometer lange tweebaansweg, die de gemeente Rotterdam samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) realiseert, wordt de tweede ontsluitingsweg voor Hoek van Holland een feit. Naast de aansluiting van de H6-weg op de stationsomgeving Haven wordt in dit gebied ook gestart met de (ruw)bouw van het nieuwe metrostation, dat de ombouw en de verlenging van de Hoekse Lijn tot op het strand met elkaar verbindt.

Werkzaamheden en planning
Rotonde: vanaf maandag 21 januari 2019 vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van de rotonde Haakweg, Hoeksebaan, Slachthuisweg. De geplande opleverdatum van de rotonde is medio april 2019. Vrijwel direct daarna kan de rotonde in gebruik genomen worden. 
H6-weg: de H6-weg moet eind 2019 klaar zijn en wordt in gebruik genomen op het moment dat de aanpassingen in het stationsgebied Hoek van Holland Haven gereed zijn en de weg is aangesloten op de Harwichknoop. Naar verwachting is dat eind maart 2020.

Wat gebeurt er nog meer van januari tot en met april?

  • Aanbrengen rijweg bij P&R-terrein stationsomgeving Hoek van Holland Haven.
  • Aanbrengen van de fundering van de H6-weg. 
  • Aanbrengen van het riool, dat zorgt voor afwatering van het regenwater via de Krimsloot naar de Nieuwe Waterweg.
  • Werkzaamheden aan de brug staan gepland vanaf mei 2019.

Aanleg rotonde, het gebied blijft bereikbaar!
Het aanbrengen van de rotonde gebeurt in fases. Op deze manier waarborgen we de bereikbaarheid van het omliggende gebied. Gedurende de eerste fase wordt het noordoostelijke deel van de rotonde aangelegd. Fase twee is de voltooiing van het zuidwestelijke deel van de rotonde. Gedurende deze periode wordt, ten zuidoosten van de rotonde, een tijdelijke rijstrook aangelegd, zodat de bedrijven aan de Slachthuisweg (StenaLine / Synres / DSM / Maeslantkering) bereikbaar blijven vanaf de Hoeksebaan. Ook de Prins Hendrikweg blijft bereikbaar via de Haakweg en de Hoeksebaan, evenals het fietspad ter hoogte van de kruising en de Haakweg.

Omleiding
Vanaf 18 februari tot aan de oplevering, moet het verkeer, dat via de Haakweg en de Prins Hendrikweg de bedrijven aan de Slachthuisweg wil bereiken, omrijden via de Maasdijk (N220) en de Hoeksebaan (N223). Ook de Hoeksebaan is voor verkeer, afkomstig vanaf het dorp, niet bereikbaar.
Het fietspad over de Maeslantkering, vanaf Maassluis naar Hoek van Holland, blijft in beide richtingen bereikbaar. Alleen vanaf de vuurtoren (Delflandsedijk) moeten fietsers een deel door het dorp vanwege de bouwactiviteiten in stationsomgeving Hoek van Holland Haven. Vanaf de Harwichweg kunnen zij de gebruikelijke route weer vervolgen.

Route bouwverkeer
Afhankelijk van de fase van de bouwwerkzaamheden zijn er drie bouwroutes aangemerkt.
1) Het bouwverkeer rijdt via de te maken rotonde tot aan de te maken brug over de
Krimsloot.
2) Het bouwverkeer rijdt via de Harwichknoop tot aan de te maken brug over de Krimsloot.
3) Het bouwverkeer rijdt via de Haakweg, de Prins Hendrikweg, de Prins Hendrikstraat in en de Delflandsedijk over.
Het staat de aannemer vrij om via de Maasdijk (N220) of via de Dirk van den Burgweg (N211) te rijden.

Werktijden
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00-16.00 uur. Bij uitzondering wordt op zaterdag of ’s avonds gewerkt.

Vragen? Kom naar het Inloopspreekuur
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marco Bekker via 010-4894334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl. Of u kunt een bezoek brengen aan het Inloopspreekuur. Vanaf dinsdag 15 januari 2019 vindt van 10.00 – 11.00 uur, op oneven weken, een inloopspreekuur plaats in de bibliotheek aan de Prins Hendrikstraat 398 in Hoek van Holland. Hier kunt u al uw vragen stellen over het werk aan de H6-weg en stationsomgeving Hoek van Holland Haven.

Informatie over de werkzaamheden Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en H6-weg kunt u ook nalezen op www.rotterdam.nl/wonen-leven/h6-weg/.

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam