Start laatste bouwfase rotonde Haakweg

22 mrt 2019

6 april is de rotonde in gebruik genomen. Er zijn nog wel restwerkzaamheden aan de gang. 

25 maart start de laatste bouwfase rotonde Haakweg

Rotonde Haakweg
In januari is de gemeente Rotterdam gestart met de aanleg van de rotonde, waar de H6-weg op aan wordt  gesloten. Zo is het gebied deels opgehoogd met zand en klei, zodat er een goede aansluiting is op de bestaande wegen. Ook is de fundering aangebracht. Vanaf 25 maart start de laatste fase tot aan de openstelling van de rotonde. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het:
Asfalteren (toplaag) van de rotonde:

  • Aansluiten van de verlichting;
  • Plaatsen van de verkeersborden en de verkeerregelinstallatie;
  • Aanbrengen van de belijningen op het wegdek;
  • Verwijderen van de tijdelijk aangebrachte wegverhardingen.

Oplevering
Volgens afspraak levert de gemeente Rotterdam uiterlijk maandag 15 april aanstaande de rotonde op en deze kan daarna direct worden opengesteld voor verkeer. Aansluitend moeten nog wel enkele (berm)werkzaamheden worden afrond. Het aanbrengen van het vrij liggend fietspad langs de Slachthuisweg, het verbreden van de weg over het spoor en de werkzaamheden aan de spoorbomen en het spoor vinden later plaats.

Omleidingsroute
De omleidingsroute, die 18 februari is ingesteld, blijft bestaan tot aan de oplevering. Verkeer vanaf de Haakweg richting de Slachthuisweg (StenaLine, DSM/Synres) moet tot aan de openstelling van de rotonde de omleidingsroute via de Maasdijk (N220) en de Hoeksebaan (N223) volgen. Lees verder op de website van de gemeente Rotterdam. Of lees de informatiebrief.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam