Start laatste werk stationsgebied Hoek van Holland Haven

07 mei 2020

Vanaf vrijdag 8 mei starten de laatste werkzaamheden aan de buitenruimte van het stationsgebied Hoek van Holland Haven. Het betreft het gebied ter hoogte van de zuidelijke rijbaan van de Hoeksebaan. De stationsomgeving wordt aangepast voor de komst van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven en de verlenging van de Hoeksebaan (H6-weg). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind juni 2020. Daarna kan de Hoeksebaan (H6-weg) tussen de Haakweg en de Langeweg worden opgesteld voor het verkeer.

Werkzaamheden 

De werkzaamheden in deze laatste fase omvatten: 

  • aanbrengen laatste deel van de keerwand tussen de Hoeksebaan en metrobaan;
  • aanleg van het resterende weggedeelte van zuidelijke rijbaan van de Hoeksebaan; 
  • aanleg van het voet- en fietspad over de oorspronkelijke spoorwegovergang; 
  • Stationsweg inrichting van de wegen en paden ter hoogte van oorspronkelijke spoorwegovergang. 

Afsluiting Stationsweg
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de Stationsweg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten tussen de Berghaven en het StenaLine-terrein.

  • Voor voetgangers en fietsers (plaatselijk afstappen) blijft de Stationsweg via de Berghaven (Stationsweg-onderlangs) wel toegankelijk. 
  • Verkeer richting StenaLine en de P+R wordt in deze fase vanaf de kruising Langeweg-Harwichweg, met gebruik van tijdelijke verkeerslichten, om en om, over de noordelijke rijbaan van de Hoeksebaan geleid. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met projectbureau Hoekse Lijn, telefoonnummer: 010 489 4334. 
 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam