Start leidingenwerk omgeving station Schiedam Nieuwland

17 feb 2017

Aanvulling 22 maart 2017

Er wordt nu ook gestart met het voorbereiden van de aansluiting van de waterleiding in de Van Limburg Stirumstraat. Voor het leggen van de waterleiding is het noodzakelijk het bestaande fietspad dat aansluit op de Van Limburg Stirumstraat om te leggen. Hierdoor komen 6 parkeerplaatsen in de bocht voor het appartementsgebouw tijdelijk te vervallen. Langs het bouwterrein – in de groenstrook - en op deze parkeerplaatsen komt een tijdelijk fietspad bestaande uit kunststof rijplaten.

Omleggen en aansluiten drinkwaterleiding
Maandag 27 maart 2017 start de aannemer met het leggen van de waterleiding onder het spoor. De waterleiding komt te liggen in een mantelbuis die al eerder is geboord. De verwachting is dat de werkzaamheden op vrijdag 21 april 2017 gereed zijn, dan keren de parkeerplaatsen weer terug. (Dit is in tegenstelling tot de datum die buiten op de borden staan, maar het werk is iets vertraagd).

___________________________________________________________

Volgende week start het leidingenwerk aan de Van Limburg Stirumstraat. De leidingenstraat moet omgelegd worden voor de bouw van het nieuwe metrostation Schiedam Nieuwland. Hiervoor wordt in fases een deel van de rijbaan van de Van Limburg Stirumstraat opgebroken. Ook komt een deel van de parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen. De ondergrondse vuilcontainers zijn inmiddels door de gemeente verwijderd.

Kabels en leidingen
Voor de bouw van het metrostation is het noodzakelijk dat een bestaande leidingentunnel onder het huidige station Schiedam Nieuwland wordt verwijderd. Dit gebeurt in de ombouwperiode van 1 april tot 1 september 2017. Vooruitlopend moeten de kabels en leidingen die momenteel in deze tunnel liggen, worden verlegd. Daar gaan we volgende week mee van start. Het gaat om verlegging van gas, zogenaamde middenspanning en water. De telecom-kabels zijn al verlegd. De gasleiding en de middenspanning komen beide in het fietspad van de onderdoorgang Nieuwe Damlaan te liggen.

Aanleg waterleiding aan de Van Limburg Stirumstraat
De waterleiding gaat via een andere route. De aannemer boort deze onder het spoor door. Volgende week start de aannemer met het aanbrengen van de bouwkuip van waaruit de boring onder de sporen - richting het Bijdorpplein - wordt gemaakt. Het werk vindt aan de zijde van de Van Limburg Stirumstraat plaats ter hoogte van de nieuwe technische ruimte. Een deel van de nieuwe waterleiding, wordt ook in de Van Limburg Stirumstraat gelegd.

Verkeersmaatregelen
Om dit werk uit te voeren, is de Van Limburg Stirumstraat voor een deel afgezet en zijn parkeerplaatsen tijdelijk niet toegankelijk. Helaas geeft dit hinder voor de bewoners van deze straat. Daarom hebben we de aannemer dringend verzocht in fases te werken en de parkeerplaatsen ‘terug te geven’ zodra deze niet langer voor het werk noodzakelijk zijn. De woningen aan de Van Limburg Stirumstraat blijven via het voetpad bereikbaar. Ook voor hulpdiensten blijven de woningen aan de Van Limburg Stirumstraat bereikbaar.

Werktijden
Het leidingenwerk start aanstaande maandag 20 februari en duurt naar verwachting tot vrijdag 14 april 2017. De voorbereidingen zijn vorige week al gestart. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: 010 489 4334. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam