Start leidingenwerk station Schiedam Nieuwland

10 nov 2016

De leidingenstraat in de Van Limburg Stirumstraat en in het Bijdorpplein moet worden omgelegd voor de bouw van het nieuwe metrostation Schiedam Nieuwland. In februari 2017 (actueel) starten we met deze werkzaamheden rond het station Schiedam Nieuwland. Hiervoor wordt in fases een deel van het straatwerk van de Van Limburg Stirumstraat opgebroken. Tevens komt een deel van de parkeerplaatsen te vervallen. Ook zijn de vuilcontainers tijdelijk buiten gebruik.

Wat gaan we doen?
Voor het verleggen van de leidingenstraat worden aan de zijde van de Van Limburg Stirumstraat en aan de zijde van het Bijdorpplein twee kleine bouwkuipen (afmeting 4 bij 4 meter) gemaakt. De aannemer moet hiervoor damwanden drukken; dat gebeurt trillingvrij. Als de bouwkuipen gereed zijn, worden de leidingen onder het spoor door ‘geperst’.

Een ander deel van het leidingenwerk vindt plaatst in de groenstrook aan Van Limburg Stirumstraat, maar ook zal aan leidingen worden gewerkt die in de straat en het trottoir liggen. Wanneer waar gewerkt wordt, is nog niet bekend. Zodra we deze informatie van de aannemer hebben ontvangen, zullen we deze informatie aan dit bericht toevoegen.

Technische ruimte
Binnenkort start ook de bouw van de technische ruimte van de RET in de groenstrook. De komende weken wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Hiervoor wordt grond afgegraven en zand aangebracht. Vanaf 28 november start het werk aan de fundering van de technische ruimte. Hiervoor wordt een achttal palen geschroefd; dat gebeurt trillingvrij. Daarna volgt het storten van de betonvloer. Actueel: eind 2016 is het werk aan de fundering afgerond. De technische ruimte is in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 januari 2017 geplaatst. 

Inloopavond Hoekse Lijn
Omdat het alweer even geleden is dat wij met een aantal bewoners aan de Van Limburg Stirumstraat hebben gesproken, organiseren we aanstaande woensdag voor deze bewoners een extra inloopavond in voormalig Hotel Rijnmond. De projectorganisatie zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en u kunt de werktekeningen bekijken.

Inloopbijeenkomst
Wij nodigen bewoners aan de Van Limburg Stirumstraat van harte uit voor de inloopbijeenkomst project Hoekse Lijn:
- Op woensdagavond 16 november 2016
- In voormalig Hotel Rijnmond, Nieuwlandplein 12 te Schiedam
- De inloopavond Hoekse Lijn is van 19.00 – 20.30 uur

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Hoekse Lijn via telefoonnummer: 010 489 43 34 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam