Start voorbereidend werk Hoekse Lijn Vlaardingen

23 jun 2015

In Vlaardingen gaat na de zomer de eerste schop in de grond voor de ombouw van de Hoekse Lijn. Vanaf augustus 2015 start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de ombouw van de Hoekse Lijn. De uitvoering vindt plaats nabij de stations Vlaardingen West en Vlaardingen Oost.

Wat gaat er gebeuren in Vlaardingen Oost?

De werkzaamheden ter hoogte van het station Vlaardingen Oost zijn nodig voor de verbreding van de spoordijk. Op deze locatie moeten de sporen worden verlegd voor een goede aansluiting met het perron. Het werk bestaat uit:

 • Het inrichten van het werkterrein in de groenstrook naast de parkeerplaats aan het Hargapad en het plaatsen van een bouwbord.
 • Realiseren van een bouwweg vanaf de parkeerplaats naar het bouwterrein langs het bestaande spoor. Aanbrengen van een tijdelijke brug over de watergang, zodat het bouwverkeer de bouwplaats langs het spoor kan bereiken. Het bouwverkeer komt vanaf de Van Hogendorplaan en rijdt vervolgens het parkeerterrein op aan het Hargapad. Er gaat dus geen bouwverkeer door de wijk rijden.
 • Rooien van bomen, verwijderen van opstallen en verwijderen van groen. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal herplant van bomen plaatsvinden.
 • Kabels- en leidingenwerkzaamheden. Een aantal kabels en leidingen moet worden verlegd.
 • Aanbrengen van een zogenoemde ‘voorbelasting’ langs het spoor. Ter hoogte van de onderdoorgang aan de Meester L.A. Kesperweg (omgeving station Vlaardingen Oost), wordt vooruitlopend op het verleggen van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar de sporen komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het zand afgedekt.

Wat gebeurt er rond station Vlaardingen West?

De werkzaamheden ter hoogte van het station Vlaardingen West zijn nodig voor de aanleg van het nieuwe station Vlaardingen West en het bijbehorende keer- /passeerspoor voor de metro. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

 • De realisatie van het bouwterrein aan de George Stephensonweg en het plaatsen van bouwborden.
 • Rooien van bomen en verwijderen groen. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal herplant van bomen plaatsvinden.
 • Kabels- en leidingenwerkzaamheden; een aantal kabels en leidingen moet worden verlegd.
 • Realisatie van een tweetal nieuwe ondergrondse kruisingen van (kabels en) leidingen met het spoor.
 • Aanbrengen van een zogenoemde ‘voorbelasting’. Langs een deel van de George Stephensonweg, ter hoogte van station Vlaardingen West, wordt vooruitlopend op het geplande keerspoor voor de metro een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar het keer-/passeerspoor op komt te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond.
 • Aanbrengen van een tijdelijke voorziening – reizigersbrug – over de voorbelasting, vanaf de George Stephensonweg naar het perron van station Vlaardingen West.
 • Verbreden van de watergangen aan de zijde van de Van Boendaleweg en de Jan Campertstraat. Hiervoor wordt de doodlopende (zij)straat van de Arij Koplaan doorgetrokken tot aan het spoor.

Bijzonderheden

 • Een deel van het werk gebeurt tijdens een buitendienststelling van de trein. De buitendienststelling van het treinverkeer staat gepland in de weekenden van 10 - 11 oktober en 17 - 18 oktober 2015
 • De werkzaamheden duren ongeveer drie maanden. De voorbelasting blijft naar verwachting ruim een jaar liggen.

Werktijden
De reguliere werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur . De werktijden tijdens de buitendienststellingen zijn mogelijk 24 uur per dag. Hierbij wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam