Stationsomgeving Hoek van Holland op de schop

19 nov 2018

Werken aan bereikbaarheid in de Hoek!

Impressie eindbeeld herinrichting Hoek van Holland Haven

10 december starten we met de aanpassingen in de stationsomgeving van Hoek van Holland Haven. De omgeving moet worden aangepast voor de komst van de H6 weg en voor de (ruw)bouw van het toekomstige nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven. Belangrijk is dat – ondanks het werk aan het plein – het dagelijks leven rond het plein ‘gewoon’ doorgang kan blijven vinden. De bedrijven, de woonwijk (entree Stationsweg, Havenweg), de Berghaven, busvoorzieningen en de route van en naar het centrum van Hoek van Holland blijven bereikbaar. Wel geeft het werk overlast voor de verkeersdeelnemers en reizigers omdat met regelmaat de verkeers- en/of looproutes van en naar het plein veranderd moeten worden. Het werk wordt in fases uitgevoerd en neemt naar verwachting ruim een jaar in beslag. Klik op de impressie hiernaast om het eindbeeld te zien. 

Uw woning en bedrijf blijven bereikbaar 
De bedrijven (zoals Stena Line, de Hoekse Vishandel, Mijn Torpedoloods etc.), de woonwijk (Stationsweg, Havenweg), de Berghaven, de bussen en de route van en naar het centrum van Hoek van Holland blijven bereikbaar. De nieuwe P&R wordt tijdens de uitvoering in gebruik genomen.
Kaartbeeld met routes voor verkeersdeelnemers in de eerste fase van het werk. De eerste week van 10 december tot en met 15 december 2018 zullen voetgangers om moeten lopen van en naar het dorp. De trap over de dijk wordt dan tijdelijk verwijderd. 

Wat gaan we doen in de eerste bouwfase? 
De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats langs de dijk en op en rond het stationsplein Hoek van Holland Haven en bestaan onder andere uit: 

  • Het uitbreken van het fietspad,
  • Opbreken en afvoeren asfalt,
  • Het verwijderen van (enkele) bestaande parkeerplaatsen,
  • Het ontmantelen en afvoeren van de bestaande fietsenstalling,
  • Het aanbrengen van een voorbelasting. Bij deze bouwtechniek wordt een bepaalde hoeveelheid zand boven op het maaiveld aangebracht om de zetting te versnellen. Zodra de gewenste zetting bereikt is, naar verwachting over drie maanden, wordt een deel van de voorbelasting weer verwijderd en kunnen we starten met de aanleg van de H6-weg.
  • Het rooien en kappen van struiken en enkele bomen; hiervoor is een kapvergunning verleend.

Omleiding fietsers
Fietsers kunnen tijdens de bouw niet langer langs de dijk van en naar het stationsplein Hoek van Holland Haven fietsen. De fietsers worden vanaf het Kustverlichtingsmuseum omgeleid via het centrum - de Prins Hendrikstraat. De omleiding wordt aangegeven door middel van borden.

Tijdelijke fietsenstalling
De bestaande overdekte fietsenstalling wordt verwijderd. Reizigers die gebruik maken van de overdekte fietsenstalling bij station Hoek van Holland Haven kunnen hun fiets tegen de houten rekken plaatsen op het nieuwe P&R terrein. De fietsenstalling aan de zijde van het Rospad blijft in gebruik.

Routes bouwverkeer

  • Route 1 Het bouwverkeer rijdt vanaf de Haakweg, via de Prins Hendrikweg, naar de Prins Hendrikstraat (slaat direct linksaf over de dijk) en rijdt langs het metroterrein naar het bouwterrein.
  • Route 2 Het bouwverkeer wordt vanaf de Haakweg, en de Prins Hendrikweg via de E-30 (De Houtmanstraat – De Cordesstraat – Harwichweg) en de N211 naar het bouwterrein Hoek van Holland Haven geleid.

Waar kunt u parkeren?
Tijdens de bouw kunnen reizigers parkeren op het nieuw aangelegde parkeerterrein. Het parkeerterrein is te bereiken via de N211. Voorlopig via de huidige parkeeringang.

Werktijden
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur, met een mogelijke uitloop naar 19.00 uur. Indien nodig wordt er op zaterdag doorgewerkt.

Wilt u meer weten?
Telefoon en mail
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marco Bekker, via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

Inloopspreekuur
• Dinsdag 18 december 2018 van 10.00 tot 11.00 uur kunt persoonlijk uw vragen stellen aan de omgevingsmanager. U kunt terecht in de bibliotheek, Prins Hendrikstraat 398 in Hoek van Holland.
• In 2019 vindt het inloopspreekuur tweewekelijks plaats, te beginnen op dinsdagochtend 15 januari 2019 van 10.00 tot 11.00 uur.

Presentatie themabijeenkomst Stationsomgeving en (ruw)bouw metrostation Hoek van Holland Haven en aanleg H-6 weg, 15 november 2018.

Impressie nieuwe stationsomgeving metrostation Hoek van Holland Haven

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam