Ter informatie. BAM werkt vanaf 10 februari aan de Badweg (UITGESTELD)

28 januari 2021

Actueel 
Vanaf 10 februari 2021 zou de BAM, in opdracht van de gemeente Rotterdam, starten met het vervangen van de persleiding in de Badweg in Hoek van Holland. De gemeente Rotterdam heeft ervoor gekozen de werkzaamheden uit te stellen. De stikstofuitstoot in Nederland is een bedreiging voor Natura 2000-gebieden, zoals de duinen in Hoek van Holland. Daar moet de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van het werk aan de persleiding rekening mee houden. Sinds 29 mei 2019 is de wetgeving voor stikstofemissie gewijzigd: Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet langer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dit heeft consequenties voor de inzet van het materieel. Om binnen de gestelde norm voor stikstofuitstoot in het werkgebied te blijven, moet elektrisch dan wel duurzaam materieel ingezet worden. Dit materieel is minder goed verkijgbaar en de kosten voor de inzet van dergelijk materieel zijn hoger. De gemeente Rotterdam onderzoekt momenteel of het mogelijk is de uitvoering van verschillende buitenruimteprojecten in de Hoek te combineren, zodat de gemeente duurzamer en meer kostenbesparend kan bouwen. Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Linda te Rooij: l.derooij@rotterdam.nl

Nieuwbericht 28 januari 2021
In de periode van 10 februari t/m eind maart 2021 zijn er werkzaamheden op de Badweg. Het gaat om het deel van de Badweg vanaf de ingang naar de parkeerplaats bij het strand t/m de Koningin Emmaboulevard (naast parkeerterrein Strandweg). Er wordt een nieuw persriool aangelegd om de capaciteit te vergroten.
 
Badweg: 10 februari t/m 26 maart
De leiding komt deels naast de rijbaan aan de zijde van ‘Metro aan Zee’  te liggen. Op een twee plekken steekt de leiding de rijbaan over naar het voetpad aan de zuidzijde van de Badweg.  Om het persriool aan te brengen is een veilige werkruimte nodig met een breedte van een halve rijbaan. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk. We treffen tijdelijke verkeersmaatregelen. De route is aangegeven met gele borden en in sommige fasen werken we met tijdelijke stoplichten.    
 
Bereikbaarheid Badweg
Om de faciliteiten in de omgeving bereikbaar te houden, is het werkgebied opgedeeld in fasen. In iedere fase zijn er aanpassingen aan de verkeerssituatie om de toegang tot het parkeerterrein bij de Zeekant mogelijk te houden. 
Doorgaand auto-, vracht- en busverkeer blijft in twee richtingen mogelijk. Wanneer op sommige momenten maar één rijbaan beschikbaar is, kan verkeer in beide richtingen de werkzaamheden passeren met behulp van tijdelijke stoplichten;
Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden altijd passeren. Let op de gele borden;
Buslijn 611; Van 24 februari t/m 31 maart kunnen reizigers in- en uitstappen bij de halte aan de zuidzijde. Er rijdt in deze periode een kleinere bus.
 
Koningin Emmaboulevard: 17 t/m 31 maart
Van 17 tot en met 31 maart is de Koningin Emmaboulevard afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeerplaats en de boulevard blijven bereikbaar. Er is een omleidingsroute over de bestaande weg die rond het parkeerterrein loopt.
 
Contact en informatie
BAM Infra voert deze werkzaamheden uit in opdracht van gemeente Rotterdam. Voor vragen of klachten over de werkzaamheden, afspraken en speciale gebeurtenissen is er een vast aanspreekpunt. Onze omgevingsmanager namens BAM Infra: Jolanda Geleijnse. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 524 47 425 of e-mail jolanda.geleijnse@bam.com.
 
 
Met vriendelijke groet,
BAM Infra Regionaal Den Haag

J. (Jolanda) Geleijnse
omgevingsmanager
<image003.png>
Building the present, creating the future
Adres: Zonweg 33 , 2516 AK Den Haag / Postbus 16125, 2500 BC Den Haag
Telefoon: Mobiel: T: +31 6 28 27 26 63 / Telefoon omgeving +31 6 524 47 425
E-mail: jolanda.geleijnse@bam.com / Website: www.baminfra.nl