Tijdelijke indienststellingsvergunning is binnen

01 maart 2023

De volgende belangrijke mijlpaal is bereikt in de voortgang van Metro aan Zee. De tijdelijke indienststellingsvergunning is binnen. De RET bereidt nu het proefbedrijf voor. De wethouder meldde dit vandaag in de wethoudersbrief. De brief is te vinden onder het kopje documenten op deze pagina. 

"Graag informeer ik u over de voortgang omtrent de metro aan zee. Deze brief is het vervolg op brief met kenmerk M2301-7522, d.d. 13 februari 2023 jl. In deze brief heb ik u meegenomen in het proces van de indienststellingsvergunning voor de metro aan zee. Wij hebben, kort samengevat, de afgelopen periode de volgende stappen doorlopen. Na het beoordelen van het aangeleverde informatiedossier, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 20 januari jl. een positieve verklaring afgegeven over de veiligheid. Vervolgens heeft RET de vergunningaanvraag op 8 februari jl. officieel ingediend bij de MRDH. De MRDH heeft parallel hieraan het informatiedossier beoordeeld. Ik ben verheugd u te kunnen mededelen dat de beoordeling van de MRDH heeft geleid tot de tijdelijke indienststellingsvergunning. Dit betekent dat het RET binnenkort het zogenaamde ‘proefbedrijf’ kan beginnen. Dat is de laatste ‘horde’ die genomen moet worden voordat overgegaan kan worden tot exploitatie met reizigers. De RET is nu druk bezig met de voorbereidingen voor het proefbedrijf. We verwachten dat zij hier halverwege maart mee kan aanvangen. Tijdens het proefbedrijf wordt, voor een periode van twee weken, de volledige dienstregeling gereden zonder passagiers. Het resultaat van het proefbedrijf wordt na het proefrijden gedeeld met de MRDH. Bij een positief resultaat, gaat de MRDH over tot het verlenen van de indienststellingsvergunning waarmee de dienstregeling met passagiers kan starten. Het ziet er dus naar uit dat we ruim voor de zomer gebruik kunnen gaan maken van de metro aan zee, maar ik hecht er waarde aan te vermelden dat er tijdens het
proefbedrijf natuurlijk zaken naar boven kunnen komen die gevolgen kunnen hebben voor de startdatum van de exploitatie."
 

Nieuw metrostation Hoek van Holland Strand