Tijdelijke route - via duinpad - naar strand Hoek van Holland

25 maart 2022

Update vrijdag 25 maart 2022 

Voetpad over strandslag
De werkzaamheden aan het voetpad over de nieuwe strandslag zijn voorspoedig verlopen. Het voetpad over de strandslag kan dit weekend daarom weer tijdelijk in gebruik worden genomen. Maar onderaan de strandslag, bij het parkeerterrein aan de Badweg, zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. Hier zal een tijdelijke pad aangebracht worden met rijplaten van de parkeerplaats naar de strandslag. Vanaf 28 maart tot en met 10 mei werken we aan de rijwegen en de westelijke entree van de parkeerplaats. Het asfaltwerk staat gepland op 10 en 11 mei. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden moeten bezoekers dus nog af en toe van het duinpad gebruik maken.
 

Looproute naar tijdelijk duinpad

Vanaf de grote parkeerplaats aan de Badweg is er een tijdelijke looproute van en naar het Hoekse strand gerealiseerd

Nieuwsbericht 3 maart 2022 - Er is gestart met het maken van het laatste grote betonnen element voor het nieuwe Strandplein. Daarom is de 'oude' Badweg-toegang tot het strand van hoek van Holland een aantal weken opgebroken. Voetgangers worden gedurende deze bouwfase omgeleid via een duinpad verderop. Dit duinpad is hiervoor in de afgelopen weken verbreed. Borden wijzen voetgangers de weg naar het strand, de paviljoens en de winkels aan de Zeekant.

impressie tijdelijk duinpad aangeven met pijlen

Impressie aanduiding tijdelijk duinpad. Dit duinpad blijft in gebruik tot begin april, daarna wordt het nieuwe slag in gebruik genomen.

Bouwsituatie 2 maart 2022 looproute naar strand
Bouwsituatie 2 maart 2022 bouw element Strandplein
Bouwsituatie 2 maart 2022 looproute naar strand
Bouwsituatie 2 maart 2022 looproute naar strand
Bouwsituatie 2 maart 2022 looproute naar strand
Bouwsituatie 2 maart 2022 looproute naar strand