Tijdelijke woonruimte gezocht voor huismussen

03 jul 2017

Aan: de bewoners in de Paardenstraat, Hoefslag, Rospad, Schimmelstraat, Mustangstraat, Ponystraat, Veulenstraat, Jolinkstraat en Willem van Houtenstraat te Hoek van Holland

Leefgebied huismus
De werkzaamheden voor de ombouw van de spoorlijn tot metro en de herinrichting van omgeving van het station Haven hebben effecten op het leefgebied van de huismussen. Als gevolg van deze ontwikkelingen trekken de mussen naar verwachting uit het werkgebied naar de naastgelegen woonwijk. Het groen in de wijk is prima geschikt voor de mussen. Er zijn voldoende stuiken voor beschutting en er is voedsel in overvloed. Maar uit recent onderzoek is gebleken dat er veel huismussen in de wijk aanwezig zijn en dat er daarom een tekort aan ruimte is om te nestelen. Veel daken zijn niet voldoende geschikt of zijn al in gebruik door andere vogels.

Huizen gezocht voor nestkastjes
Om de mussen te helpen, zijn wij op zoek naar mensen die willen meewerken aan uitbreiding van de nestgelegenheid. Wij zoeken in de wijk naar adressen waar nestkastjes aan huizen kunnen worden opgehangen. Zodat tijdelijk extra nestgelegenheid ontstaat. Het uitgangspunt is dat wanneer de projecten gereed zijn en de rust in het gebied rond het station terugkeert het leefgebied voor de mussen weer als vanouds wordt.
 De mussen zullen dan naar verwachting terugkeren naar het gebied rondom het stationsgebouw.

In totaal zoeken we plek voor 21 nestkastjes welke in 7 setjes van 3 stuks - zoals te zien op de afbeelding - aan de gevel worden opgehangen, bij voorkeur net onder de dakgoot. De nestkastjes moeten in ieder geval drie jaar blijven hangen tot na het broedseizoen, medio september 2020. Hierna wordt besloten om de kastjes weg te halen of over te dragen aan de bewoner. De kastjes worden door een ecologisch adviesbureau op deskundige wijze aangebracht. In het kader van het project worden de kastjes meegenomen in een meerjarig onderzoek. De onderzoekers bekijken meerdere keren per jaar de kastjes vanaf de openbare weg om vast te stellen of ze worden gebruikt. Deze resultaten worden gedeeld met de bewoners.

Meedoen
Wanneer u mee wilt werken aan deze actie voor de huismussen, dan verzoeken we u dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 10 juli 2017, kenbaar te maken door te mailen naar  stadsecologen@rotterdam.nl , onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Ook kan u bellen met het projectinformatienummer 010-489 4334.

Planning plaatsen nestkastjes
Het plaatsen van de nestkastjes staat gepland in de periode september 2017. De uiteindelijke plaatsing wordt vanzelfsprekend met de eigenaar/bewoner afgestemd.

Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de Hoekse Lijn kunt u contact opnemen met Marco Bekker via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: ahm.bekker@rotterdam.nl

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam