Vanaf 1 november volgende fase metro aan Zee

31 okt 2019

Op verschillende plekken in Hoek van Holland werken de gemeente Rotterdam en de projectorganisatie Metro aan Zee aan de voorbereidingen voor de spoorverlening van de Hoekse Lijn. We zijn zover dat de huidige voorzieningen op het plein aan de Badweg plaats moeten maken voor de komst van het nieuwe metrostation Strand. Maar voordat we het gebouw weghalen, zorgen we eerst dat de voorzieningen op een andere locatie worden aangelegd. Vanaf vrijdag 1 november start de bouw van de tijdelijke voorzieningen. Het gebouw komt direct aan het strand te liggen, ten westen van het plein. Vanaf 1 november staat ook de opbouw van de bouwketen voor de projectorganisatie Metro aan Zee op de planning. Dit ketenpark komt aan de rand van het grote parkeerterrein. Het werk aan de kabels en leidingen aan de Strandweg verloopt voorspoedig en moet 22 november gereed zijn. Even verderop wacht het kabels-en-leidingen-werk aan de Paviljoensweg en aan Badweg op groen licht om te kunnen starten, e.a. is afhankelijk van de voortgang van het ecologische werk. We zijn volop bezig met het afvangen van onder andere de beschermde rugstreeppad. Hieronder vindt u per onderwerp een korte toelichting op het bestaande en aankomende werk in Hoek van Holland.

Gebouw tijdelijke voorzieningen In het gebouw aan het plein aan de Badweg komen de EHBO, de toiletten en de rolstoeluitleen. Het gaat om een 'tijdelijke oplossing' voor tenminste drie jaar. Het gebouw is ongeveer 72 m2 en groot en wordt bekleed met steigerhoutwerk (zie bijgaande schets). De bouw van dit pand is naar verwachting medio december van dit jaar klaar. Tot die tijd blijven de huidige voorzieningen in gebruik. Veel van de werkzaamheden zijn al in de fabriek gedaan.

Bouwkeet projectorganisatie Metro aan Zee & Strandzaken
Vanaf volgend jaar is de bouworganisatie Metro aan Zee gevestigd in Hoek van Holland. Hiervoor worden vanaf begin november bouwketen geplaatst. Het ketenpark wordt ongeveer 280 m2 groot met een zandkleurige gevel. De keten komen te staan op het grote parkeerterrein, langs de Badweg (zie bijgaande situatietekening). Het ketenpark is naar verwachting eind januari 2020 klaar en zal dan direct in gebruik worden genomen. Door het ketenpark komen 87 parkeerplaatsen op het grote P&R-terrein te vervallen. Het gebouw van strandzaken wordt begin volgend jaar verplaatst naar het parkeerterrein aan de Badweg, naast de bouwkeet van de Metro aan Zee. Omdat we nu dus al starten met de werkzaamheden aan dit pand wordt Strandzaken tijdelijk ondergebracht in de gemeentewerf aan de Prins Hendrikweg. 
 
Ecologische werken
In de afgelopen weken zijn er - tussen het strand en en de Strandweg - paddenschermen  aangebracht. Deze schermen begrenzen de bouwterreinen (klein en groot) die benodigd zijn voor de aanleg van de spoorverlenging van de metro naar het strand. In de afgelopen weken zijn meer dan 600 padden, kikkers en hagedissen gevangen en buiten het werkterrein weer uitgezet. Hoe dit in zijn werk gaat, is te zien in de volgende Vlog: https://youtu.be/Mke8BhQgTjk
 
Werk en afsluiting Strandweg 
De werkzaamheden aan de kabels en leidingen aan de Strandweg verlopen voorspoedig. De verwachting is dat deze werkzaamheden vrijdag 22 november zijn afgerond en dat de Strandweg dan weer opengesteld kan worden voor het verkeer. De oorspronkelijke verkeerssituatie wordt hier hersteld; de aansluiting van de Stationsweg op de Strandweg blijft dus nu nog bestaan. Wel wordt de weg naar het Vinetaduin omgelegd naar de definitieve plaats.
 
Werk Paviljoensweg en Badweg 
Onder voorbehoud dat de werkterreinen door de ecologen worden vrijgegeven, wordt er begin november gestart met kabel- en leidingwerk aan de Paviljoensweg. Ten eerste wordt gestart met rooiwerkzaamheden om de nieuw verbindingsweg van de Paviljoensweg naar de Strandboulevard te realiseren en worden deze kabels en leidingen op en rond de Paviljoensweg aangepast om de doortrekking van de metrolijn naar het strand mogelijk te maken. Ook aan de Badweg gaan we kabels- en leidingen omleggen; dit is noodzakelijk voor de toekomstige bouw van metrostation Strand. Dit werk, waarbij het plein aan de Badweg tijdelijk behoorlijk op de schop gaat, wordt nu voor januari 2020 ingepland. Vooruitlopend op dit alles, legt het bedrijf Stedin nu nieuwe kabels vanaf de Koningin Emmaboulevard naar de Badweg aan. 

Metrostation Haven & H6-weg
Bij het metrostation Hoek van Holland Haven is de aannemer nu druk bezig met het heien van palen voor het nieuwe station Haven en de bijbehorende ‘Plint’. In deze plint komen  algemene ruimten, een winkel en fietsenstallingen. Op en rond deze bouwlocatie vindt ook werk plaatst voor de H6-weg (verlengde Hoekse Baan). Om een aansluiting van de H6-weg op de kruising Langeweg-Harwichweg te kunnen maken, worden vanaf 1 november verkeerslichten aangebracht tussen de kruising Langeweg / Harwichweg en de Stationsweg. De loop- en fietsroute route tussen het dorp naar de Stationsweg wijzigt hierdoor ook.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam