Vanaf 2 sept. werk aan de Strandweg, kabels en leidingen en eind september rooien en aanleg paddenschermen.

21 aug 2019

Voorbereiding spoorkruising Strandweg 
2 september starten de werkzaamheden aan de Strandweg ter hoogte van voormalig station Strand te Hoek van Holland. Het werk was in maart uitgesteld in verband met het strandseizoen. Nu gaan we er echt mee van start. Ook staan er meerdere activiteiten gepland, zoals het verwijderen van groen langs het tracé van de spoorverlenging, het aanleggen van paddenschermen en het werk aan de Badweg aan de Zeekant. 

Werkgebied Stationsweg kabels en leidingen

Voorbereiding spoorkruising Strandweg (voor het werkgebied klik rechts op het kaartje)
Vanaf maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019 vinden werkzaamheden plaats aan ondergrondse kabels en leidingen. Aanleiding is de aanleg van de spoorkruising ten behoeve van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn. We gaan starten met werkzaamheden aan de Strandweg ter hoogte van voormalig station Strand te Hoek van Holland.Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Verwijderen verharding ter plaatse van de kruising - op de Strandweg en Stationsweg
 • Verwijderen/verleggen van kabels en leidingen
 • Aanpassen van de riolering
 • Herstellen van de bestrating
 • Verleggen van de noordelijke toegangsweg naar het Vinetaduin

Verkeersmaatregelen

 • De Strandweg en doorsteek naar de Stationsweg worden deze periode afgesloten voor autoverkeer.
 • De woningen en Muziekbunker blijven bereikbaar. 
 • Verkeer moet omrijden via de Strandboulevard, Stationsweg of de Koningin Emmaboulevard. Omleidingsroutes worden met borden op straatniveau aangegeven. 
 • Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening getroffen. De verkeersremming op de Stationsweg wordt tijdens de werkzaamheden aan de Strandweg verwijderd. 
 • De RET zorgt voor een vervangende bushalte en aangepaste bus route.n.

Parkeren
Als gevolg van de werkzaamheden worden ter hoogte van de kruising tijdelijk enkele parkeervakken op de Strandweg buiten gebruik gesteld.

Busstop

 • De RET laat de bushalte Strandweg voor de lijnen 711 en 713 tijdelijk vervallen. De vervangende bushalte wordt halte Strandweg van Connexion-Buslijn 35 aan de Dirk van Den Burgweg.
 • Op die locatie aan de Dirk van Den Burgweg komt aan de overzijde ook een tijdelijke bushalte.
 • Als omleidingsroute rijdt de RET voor de sneldienst 711 en stopdienst 713 via de Dirk van Den Burgweg, Schelpweg en Strandboulevard naar het strand en terug.

Materiaalopslag
Ten behoeve van opslag van materialen wordt gedurende de werkzaamheden nabij de Duinweg een tijdelijk depot ingericht.

Werktijden
Van maandag tot en met vrijdag wordt gewerkt van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Planning
De werkzaamheden aan de Strandweg starten op maandag 2 september en zijn naar verwachting gereed rond vrijdag 22 november 2019 (actuele einddatum). Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Overige voorbereidende werkzaamheden spoorverlenging

September start:

 • Het verwijderen van groen langs het gehele tracé van de spoorverlenging. Dit is onder andere nodig voor de realisatie van paddenschermen, het aanbrengen van de voorbelasting achter de appartementsgebouwen aan de Strandweg en de aanleg van de Paviljoensweg. We moeten hierbij voldoen aan diverse natuurregels die gelden in dit gebied, zo moet er zorgvuldig worden omgegaan met beschermde diersoorten. 

  Actueel
 • 24 september 2019 zijn we gestart met rooiwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de paddenschermen. Dit werk, dat in fases gebeurt, neemt ongeveer drie weken in beslag. 
 • 25 september 2019 is het bouwhek geplaatst achter de vier appartementsgebouwen aan de Strandweg. 
 • 25 september 2019 was de start van de aanleg paddenschermen, inclusief het uitplaatsen van de padden en de zandhagedissen. Dit werk loopt door tot half/eind oktober.

Naar verwachting start:

 • in november 2019 het opbouwen van een unit voor de EHBO, toiletten en de rolstoel-uitleen. Deze krijgen 'tijdelijk' (voor 3 jaar) een andere plek aan de strandzijde. We houden er rekening mee dat tijdens de werkzaamheden de voorzieningen in gebruik blijven.
 • in november 2019 het babels en leidingenwerk aan de Paviljoensweg / Strandbouleverd.
 • in december 2019 Het aanleggen van een fietspad richting het strand.
 • begin 2020 het intensieve kabels- en leidingenwerk aan de Badweg / Zeekant.

Telefoon en mail
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Ruud Langenveld via telefoonnummer: 010 489 4334 of via e-mail: via acv.langeveld@rotterdam.nl

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam