Verwijderen en vervoeren ballastmateriaal oud spoordeel voor hergebruik

07 december 2020

De oude spoorbaan (rails, bovenleidingsportalen, kabels, ballast) en het oude station Hoek van Holland Strand worden opgebroken. De vrijkomende materialen slaat de aannemer op in een depot aan de Badweg. Het ballastmateriaal, dat zijn de ‘steentjes' die tussen de bestaande spoorrails liggen, wordt verwijderd en schoongemaakt om dit daarna te kunnen hergebruiken op de nieuwe metrolijn. Dit materiaal verplaatsen we de komende dagen naar een depot op het parkeerterrein aan de Badweg. We hebben voor deze locatie gekozen, omdat er geen woningen binnen een straal van 500 meter grenzen aan het depot. Zo verminderen we overlast bij het schoonmaken van dit ballastmateriaal. In april 2021 wordt het ballastmateriaal op het parkeerterrein Badweg schoongemaakt om het vervolgens te kunnen hergebruiken 

Bouwlocatie verwijderen ballastmateriaal oud spoordeel
De oude spoorbaan tussen de Stationsweg Noord en de Langeweg (tracé tussen Haven en oud NS-station Strand).

Bouwperiode en werktijden verwijderen ballastmateriaal oud spoordeel
We werken van dinsdag 8 december t/m vrijdag 11 december, tussen 7.00 en 16.00 uur. 

Bouwverkeer
Het materiaal wordt ingeladen op de locatie van het voormalige station Hoek van Holland Strand en over de Strandweg vervoerd naar het depot aan de Badweg. Tijdens de bouw van de wand rijdt het bijbehorende bouwverkeer vanaf de Hoekse Baan, via de Langeweg en de Strandweg naar het bouwterrein. Om het verkeer in goede banen te leiden, staan er verkeersregelaars bij de in- en uitritten van de depots aan de Strandweg en de Badweg. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat de weg tussen beide locaties altijd vrij van ballast blijft, mocht dat mogelijk van onze wagens vallen.
 

Foto verwijderen oud spoordeel tussen Haven en oud Strand

De oude spoorbaan (rails, bovenleidingsportalen, kabels, ballast) en het oude station Hoek van Holland Strand worden opgebroken. Het ballast gaat de aannemer hergebruiken.

Verwijderen ballast 9 december 2020
Verwijderen ballast 9 december 2020