Voorbelasting Strandweg - Paviljoensweg

10 augustus 2020

Achter de appartementen aan de Strandweg is over de voorbelasting anti-verstuivingsmiddel aangebracht. Deze voorbelasting blijft liggen tot de aannemer in het najaar start met de vervolgwerkzaamheden. De voorbelasting schuift dan op in de richting van de Paviljoensweg. In de zomermaanden wordt er niet veel gewerkt. Bij de toegangspoorten van de bouwplaats leggen we de komende weken stelconplaten. Op de Paviljoensweg komen de lichtmasten terug. Dit wacht op het aanbrengen van een elektriciteitskabel.
 

Foto van de voorbelasting. Het zand heeft de kleur groen. Dit is het antiverstuivingsmiddel dat over het zand is aangebracht.