Voorbereidend werk Schiedam in uitvoering

01 sep 2015

In Schiedam start het voorbereidende werk voor de ombouw van de Hoekse Lijn. In juni hebben wij het werk al aangekondigd, maar nu gaat de aannemer daadwerkelijk beginnen. De uitvoering vindt plaats in de omgeving van het viaduct over de Parkweg. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het plaatsen van een bouwbord, het inrichten van het bouwterrein, rooien van bomen, dempen van een spoorsloot, verleggen van kabels- en leidingen en het aanbrengen van een zogenoemde ‘voorbelasting’.

Waar en wat gebeurt er in Schiedam?
De werkzaamheden vinden plaats langs het bestaande spoor vanaf station Schiedam Centrum tot voorbij het viaduct over de Parkweg. De spoordijk wordt verbreed, zodat later een overdrachtsspoor voor het goederenvervoer kan worden gerealiseerd.

Rooien van bomen
Ter voorbereiding op de inrichting van de werkterreinen start vanaf week 37 (7 – 13 september) het rooien van bomen en het verwijderen van overig groen. Voor het rooien van de bomen is door de gemeente Schiedam een rooivergunning verleend. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal in overleg met de gemeente Schiedam herplant van bomen plaatsvinden.

Inrichten bouwterrein
Vanaf week 38 (14 – 20 september) begint het inrichten van het werkterrein in de vorm van het plaatsen van hekwerken en het aanleggen van inritten. Deze werkterreinen bevinden zich aan de oost- en westzijde van de Parkweg (tussen het bestaande spoor en rijksweg A20) en een werkterrein ten zuidwesten van het spoor. Verder komt op deze locatie - op een braakliggend perceel van het ‘Plan over het water’ - een tijdelijk overslagdepot.

Dempen van de spoorsloot
Rond week 39 (21 – 27 september) starten naar verwachting de werkzaamheden aan de spoorsloot ten oosten van het Parkweg viaduct. Het werk bestaat onder andere uit het baggeren en dempen van de voormalige spoorsloot en het vergroten van een bestaande waterpartij. Voordat het dempen aanvangt, worden de vissen overgezet.

Aanbrengen voorbelasting
Aan de oost- en westzijde van het viaduct over de Parkweg wordt, vooruitlopend op het (ver)leggen van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar de sporen op komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond. Het aanbrengen van het zand gebeurt in zeven lagen. De eerste laag zal begin oktober 2015  aangebracht zijn en de laatste laag eind maart 2016.

Bouwverkeer
Het bouwverkeer rijdt vanaf de snelweg via de ’s-Gravelandseweg, de Burgemeester van Haarenlaan en Parkweg richting de overslaglocatie. Vanaf deze locatie zal het zand – in verband met de beperkte doorrijhoogte van het Parkwegviaduct - met trekkers worden getransporteerd naar de bouwlocatie.

Bijzonderheden

  • Een aantal werkzaamheden zal de aannemer moeten uitvoeren tijdens een buitendienststelling van de trein. De buitendienststelling van het treinverkeer staat gepland in de weekenden van 10 -11 oktober 2015 en 17 -18 oktober 2015.
  • De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De voorbelasting blijft liggen tot april 2017.
  • De verkeerssituatie gedurende het zand- en grondtransport wordt nauwlettend in de gaten gehouden, zodat bij overlast voor lokaal verkeer maatregelen kunnen worden getroffen.
  • Denk hierbij aan voorrang voor lokaal verkeer of het inzetten van een verkeersregelaar.
  • Ook bij het viaduct Parkweg zijn tijdens de uitvoering verkeersregelaars aanwezig om de voetgangers en fietsers te begeleiden. Het voetpad wordt voorzien van rijplaten.
  • De bouwroute op de openbare weg wordt door de aannemer schoon en verkeersveilig gehouden.

Wat zijn de werktijden?
De reguliere werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur. De werktijden tijdens de buitendienststellingen zijn mogelijk 24 uur per dag. Hierbij wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving.

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam