Voorbereidingen Metro aan Zee: Strandweg open, Paviljoensweg omgelegd, H6-weg vordert snel, Heiwerk Hoek van Holland haven gereed

21 nov 2019

Hoek van Holland bereidt zich voor op een metro aan Zee. Op verschillende plekken in De Hoek werkt de projectorganisatie Metro aan Zee aan de voorbereidende werkzaamheden voor de doortrekking van de metro naar het strand. De gemeente Rotterdam werkt tegelijkertijd aan de aanleg van de H6-weg; de verlegde Hoekse baan krijgt steeds meer vorm. Morgen vrijdag 22 november is de strandweg weer open voor verkeer. Evenverderop leggen we de komende weken de Paviljoensweg om. 

Strandweg 22 november weer open 
De werkzaamheden aan kabels- en leidingen aan de Strandweg zijn afgerond. De Strandweg is geasfalteerd, zodat vrijdag 22 november om 16.00 uur de Strandweg weer opengesteld kan worden voor het doorgaande verkeer. Er vinden in de week tot met 29 november nog bestratingswerkzaamheden plaats en de bermen worden afgewerkt. De oorspronkelijke verkeerssituatie wordt hier hersteld. Dus de aansluiting van de Stationsweg op de Strandweg blijft nu nog bestaan. Wel wordt de weg naar het Vinetaduin omgelegd naar de definitieve plaats.  

 


Paviljoensweg werkzaamheden
In de afgelopen weken is tussen de Paviljoensweg en Strandboulevard gerooid en hebben hier grondwerkzaamheden plaats gevonden. Vooruitlopend op de doortrekking van de metrolijn volgend jaar, wordt de Paviljoensweg omgelegd en aangesloten op de Strandboulevard. Tevens is gestart met kabel- en leidingwerkzaamheden in de Paviljoensweg. De kabels en leidingen worden hier aangepast om de doortrekking van de metrolijn naar het strand mogelijk te maken.Padden afvangen en groenwerk
Na het vangen van meer dan 600 padden, kikkers en hagedissen hebben de ecologen het werkterrein vrijgegeven. Hoe het vangen in zijn werk is gegaan is te zien op ons YouTube kanaal. Het werkterrein, waar in de komende de metro wordt aangelegd, wordt begrensd door paddenschermen die tussen de Strandweg en het strand zijn aangebracht. Tussen deze schermen wordt nu de begroeiing verwijderd. 

H6 al ver op weg
De H6-weg nadert de afronding. De gemeente Rotterdam heeft rotonde en de spoorwegovergang is opengesteld voor al het verkeer. Er wordt nog gewerkt aan het storingsvrij krijgen van de verkeersregelinstallatie (VRI). Zolang de VRI niet storingsvrij is, worden verkeersregelaars ingezet. De doortrekking van het fietspad langs de Slachthuisweg, parallel aan het spoor, wordt eind november afgerond.De laatste stukjes asfalt op H6-weg zijn aangebracht. In de komende weken worden er geleiderails geplaatst en worden er bomen geplant en worden de bermen verder afgewerkt. Als deze werkzaamheden zijn afgerond kan de H6-weg nog niet worden opengesteld, omdat de aansluiting bij de Stationsomgeving Hoek van Holland Haven nog niet klaar is. Om het stationsgebied gedurende de uitvoering niet te belasten met onnodig verkeer, wordt de openstelling van de H6-weg afgestemd op de vorderingen van dit project. De verwcahting is dat de H6-weg eind eerste kwartaal of in het 2e kwartaal 2020 in gebruik genomen kan worden. 

Stationsomgeving Hoek van Holland Haven
De heiwerkzaamheden voor het station zijn inmiddels afgerond. Om de aansluiting van de H6-weg op de kruising Langeweg-Harwichweg te kunnen maken, heeft de gemeente Rotterdam vanaf eind oktober tijdelijke verkeerslichten aangebracht tussen de kruising Langeweg / Harwichweg en de Stationsweg. Deze kruising is alleen toegankelijk voor auto’s. Fietsers en voetgangers richting het stationsgebied en de Berghaven worden omgeleid via de nieuwe doorsteek oostelijk van het in aanbouw zijnde metrostation bij het P+R-terrein. Op maandag 9 december worden de verkeerslichten verwijderd en zal het gemotoriseerd verkeer deels een andere moeten volgen. De wegwerkzaamheden verplaatsen zich dan naar de omgeving van het Stena terrein.

Plint en voorzieningen bij station Hoek van Holland Haven
De heiwerkzaamheden voor de Plint zijn afgerond. De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan het laatste stuk van de betonnen wand. In de Plint komen algemene ruimten, een winkel/horecavoorziening en fietsenstallingen. De Plint wordt nu aanbesteed. De verkoop van de horecagelegenheid start begin volgend jaar en wordt begeleid door een externe makelaar. 

Fietsen bij metrostation, parkeer uw fiets op de daarvoor bestemde locaties!
Sinds de metro rijdt, is het fietsverkeer flink toegenomen. Het is belangrijk het stationsgebied zo goed mogelijk toegankelijk te houden voor alle bezoekers. Daarom moeten fietsen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen locaties.
De recent uitgebreide fietsenstalling benedendijks aan het Pastoor Onderwaterhof en de tijdelijke fietsenstalling op de P+R bieden genoeg plek om de fiets te stallen. Het parkeren van fietsen vlak bij het oude metrostation kan hinderlijk zijn, omdat daar werkzaamheden plaatsvinden. Houd er rekening mee dat fietsen en scooters verwijderd kunnen worden als deze verkeerd staan gestald! 

Parkeren bij metrostation
De werkzaamheden aan de P&R zijn afgerond. Het P+R-terrein is onlangs ook toegankelijk gemaakt voor mindervalide. De slagbomen en de kaartautomaat voor het OV-parkeren zijn aangebracht. Als ook alle aansluitingen gemaakt zijn zal het OV-parkeren worden ingevoerd. Dit houdt in dat mensen die op de P+R parkeren en met het OV reizen gratis parkeren. Voor anderen geldt betaald parkeren. 

Badweg werkzaamheden en aanleg fietspad
Het leggen van nieuwe kabels door Stedin vanaf de Koningin Emmaboulevard naar de Badweg is vertraagd. Om de bouw van het metrostation Hoek van Holland Strand mogelijk te maken dienen in de Badweg kabels- en leidingen omgelegd te worden. Met al deze werkzaamheden wordt door de projectorganisatie Metro aan Zee naar verwachting in januari 2020 aangevangen. Vooruitlopend wordt wel een verbinding van het fietspad door de Van Dixhoorndriehoek met de Zeekant gerealiseerd. 

EHBO, toiletten, rolstoeluitleen 
Er is direct aan het strand naast het plein aan de Zeekant gestart met het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen. In het gebouw komen de EHBO, de toiletten en de rolstoeluitleen. Deze werkzaamheden die door de gemeente Rotterdam worden uitgevoerd, zijn medio december klaar. Tot die tijd blijven de huidige voorzieningen in gebruik. Voor deze unit worden er in de komende tijd aansluitingen gemaakt zoals deze week de wateraansluiting.

Bouwkeet projectorganisatie Metro aan Zee en kantoor Strandzaken
Ook wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkeet voor de projectorganisatie Metro aan Zee (Hoekse Lijn Spoorverlenging) op het parkeerterrein aan de Badweg. Begin januari zal naar verwachting de unit, waarin strandzaken gehuisvest is, verplaatst worden naast deze bouwkeet. 

Wilt u meer weten? 
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Ruud Langeveld via telefoonnummer: 010 489 4334. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam