Voortgang project Metro aan Zee

18 januari 2023

Helaas kunnen wij nog steeds niet melden wanneer de metro met passagiers naar zee gaat rijden. Vandaag maakte wethouder Karremans in een wethoudersbrief het volgende bekend: 

"De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt op dit moment het aangeleverde informatiedossier op basis waarvan een verklaring over de veiligheid wordt afgegeven. Wanneer een positieve verklaring door ILT is afgegeven, wordt door de RET de indienststellingsvergunning aangevraagd bij de MRDH en wordt vervolgens het proefbedrijf, het rijden van de volledige dienstregeling zonder passagiers, uitgevoerd. Op zeer korte termijn wordt een reactie van de ILT verwacht, waarna ik uw commissie informeer over de verdere planning richting de start van de reguliere dienstregeling."

Ondertussen wordt op kleine schaal nog gewerkt aan de stations. Zo is het liftplateau geplaatst bij station Haven. Binnenkort zullen we in overleg met de RET, vooruitlopend op het proefbedrijf, een of meerdere testritten uitvoeren.