Wanneer rijdt het goederenvervoer? Hoe hard mag er gereden worden?

Na onderzoek is gebleken dat goederenvervoer overdag buiten de spits plaats kan vinden zonder hinder van de metro-exploitatie. Deze oplossing is afgestemd met betrokken goederenvervoerders (KNV en verladers EVO). Goederenvervoer heeft een maximale snelheid van 40 kilometer per uur, over één spoor, het zuidelijke spoor. Bij enkele stations wordt de goederentrein – die breder is dan een metro – over strengelspoor geleid om het betreffende perron te passeren.

© 2018 Hoekse lijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam