Werk aan de Spoorsingel Vlaardingen

09 nov 2017

Geluidsscherm
Recentelijk is het bestaande geluidsscherm verhoogd, zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen. Ook is het ‘gat in het geluidsscherm’ ter hoogte van de voormalige oprit naar de overweg gedicht. In het geluidsscherm aan de Spoorsingel zijn vluchtdeuren aanwezig. Om in geval van een calamiteit hierdoor te kunnen vluchten, worden trappen in het talud aangebracht. Deze trappen zijn ook noodzakelijk voor inspectie van het spoor, inspectie van het geluidsscherm en voor onderhoud van het groen.

Speelplek
Ter plaatse van de hoek Schiedamseweg - Spoorsingel realiseren we een kinderspeelplek. De groenstrook wordt hier voorzien van jonge aanplant.

Verwijderen oude oprit
De oude fietsoprit wordt vanaf 1 november verwijderd en hier wordt de spoordijk op elkaar aangesloten. Dit houdt in dat de voormalige toe-/afrit van het fietspad ter hoogte van de voormalige overweg aan de zijde van de Spoorsingel wordt afgegraven en afgevoerd. Tot slot brengen we in de groenstrook nieuwe beplanting aan, zoals afgesproken in het Groenteam Spoorsingel.

Technische ruimte RET
Op de hoek Schiedamseweg / Spoorsingel staat de technische ruimte van de RET. In de komende weken wordt deze locatie voorzien van een opstelplek voor een onderhoudsvoertuig en een toegangspad.

Bouwroutes

  • Omdat de L.A. Kesperweg is afgesloten, rijdt het transportverkeer (klein materieel) met lage snelheid veelal leeg vanaf de Oosthavenkade, Spoorsingel, Binnensingel en Schiedamseweg naar de Spoorsingel. Om af te kunnen slaan naar de Schiedamseweg wordt de rijbaan opnieuw ter plaatse tijdelijk aangepast.

  • Het bouwverkeer verlaat het werkgebied via de Spoorsingel aan de zijde van de Oosthavenkade en rijdt zo naar de Deltaweg.

  • Tussen de Binnensingel en de Oosthavenkade maakt het bouwverkeer gebruik van twee rijrichtingen.

Drempels en bestrating Spoorsingel
Na de werkzaamheden worden de drempels in de rijweg - daar waar die eerder zijn verlaagd - hersteld. Ook moeten nog enkele kleine aanpassingen aan de bestrating worden gedaan.

Planning
De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • 30 oktober rooien van het groen ter plaatse van de hoek Schiedamseweg – Spoorsingel.

  • 1 november start verwijderen oude toe-/afrit voormalige overweg.

  • November aanbrengen vluchttrappen, beplanting aanbrengen en herstellen, inrichtenspeelplek en herstel straatwerk.

  • Naar verwachting zijn de werkzaamheden half december 2017 gereed.

Werktijden
De werktijden zijn ma-vr van 07.00 uur tot 16.00 uur, met uitloop tot 18.00 uur.

Vuilcontainers
De vuilcontainers en de fietskorven blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. De vuilcontainers worden volgens schema geleegd.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: 010 489 43 34. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam