Werk aan onderstation ProRail van start

30 okt 2015

Wat gebeurt er precies in de omgeving van het onderstation ProRail? 

Omdat er straks vlak naast het onderstation een nieuw metroviaduct komt, krijgt het onderstation van ProRail aan de Willem Passtoorsstraat te maken met een aanpassing. Dit onderstation verzorgt de stroomvoorziening op dit deel van het spoornet. Inmiddels is een start gemaakt met het inrichten van het werkterrein. Op het terrein van het onderstation komt een bouwkeet en enkele containers met materiaal en materieel.

Verbouwing 
Voor de bouw van het nieuwe viaduct moet het onderstation worden ingekort. Aan de binnenkant van het onderstation verplaatst de aannemer een zogenoemde 'trafo'. Er moet dus gesloopt worden. De sloopwerkzaamheden staan gepland in de periode van 23 november tot en met 18 december 2015. Dit werk kan geluidshinder veroorzaken.
5 februari 2016 - Actueel: sloopdata onderstation ProRail. Een groot deel van het werk aan kabels en leidingen is gereed. Er moet nog een deel van het onderstation worden gesloopt. Om de overlast te beperken, gebeurt dit naar verwachting door middel van ‘knijpen’. Het sloopwerk start 15 februari 2016 en duurt tot 29 februari 2016. In de week van 21 maart 2016 moet de aanpassing aan het onderstation gereed zijn. De werktijden voor de sloop en aanpassing van het onderstation zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur. Indien noodzakelijk, wordt er doorgewerkt tot 19.00 uur en/of wordt ook op zaterdag gewerkt.

Kabelwerk 
Door de interne verbouwing van het onderstation en de bouw van het toekomstige viaduct verandert het tracé van de hoogspanningskabels. Daarom moeten ook de kabels en leidingen rondom het onderstation worden omgelegd en aangepast. 

Bouwverkeer
Het bouwverkeer voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel rijdt vanaf de snelweg via de ’s-Gravelandseweg, de Burgemeester van Haarenlaan en Johan Braakensiekstraat naar de Willem Passtoorsstraat. Het gaat om ongeveer twee vrachtwagens per dag. 

Bijzonderheden

  • De werkzaamheden zijn eind oktober gestart en zijn naar verwachting gereed begin februari 2016.
  • De gemeente Schiedam stelt dat zoveel mogelijk moet worden geparkeerd op eigen terrein. 
  • Ter plaatse van de inrit van het onderstation worden rijplaten toegepast ter bescherming van het straatwerk.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor het schoon en verkeersveilig houden van de openbare weg.
  • Er wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving. 

Werktijden
De werktijden tijdens deze verbouwing zijn op maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam