Werken aan de natuur in Hoek van Holland

04 mrt 2019

Vanaf maart, nog voor het broedseizoen, vinden er op verschillende plaatsen in de duinen van Hoek van Holland werkzaamheden plaats.
 
Anti-verstuivingsmaatregelen 
In de duinen rondom het Zeeplein en de Badweg worden Helmgras, Duindoorn en Rietpoten geplant. Het gaat om anti-verstuivingsmaatregelen. Zand dat opstuift kan hinderlijk zijn voor de omgeving en de metrobaan van de Hoekse Lijn, die wordt aangelegd tot op het strand. Het aanbrengen van de plantsoorten helpt daarbij. Het werk start nu al, omdat het enige tijd duurt voordat de plantsoorten zijn aangegroeid en het verstuiven daadwerkelijk kan worden tegen gegaan. Het om 11.000 m2 Helmgras, 14.000 m2 Rietpoten en 5.000 m2 Duindoorn. Naar verwachting is vier tot zes weken nodig voor de werkzaamheden. Het Helmgras is afkomstig uit de duinen van Kijkduin. Er wordt uitsluitend handmatig gewerkt, op ruime afstand van de bestaande beplanting. Ook worden langs de paden hekjes (paal en draad) geplaatst, zodat de nieuwe aanplant zo min mogelijk wordt verstoord.
 
Verplaatsen Nauwe Korfslak
Gelijktijdig start het verzamelen, verplaatsen en terugbrengen van de Nauwe Korfslakken die leven in het Natura2000-gebied, Solleveld & Kapittelduinen. De werkzaamheden duren circa twee weken en zijn nodig voor de afgraving van de tunnelbak van de spoorverlenging Hoekse Lijn. De strooisellaag, waar de Nauwe Korfslakken in leven, wordt handmatig verzameld in plastic kratten. Tegelijkertijd worden maatregelen getroffen om tot een zo geschikt mogelijk nieuw leefgebied te komen in het aangrenzend deel van het Vinetaduin, waar de slakken direct worden uitgezet. Hier vindt, gedurende drie jaar, monitoring plaats naar de ontwikkeling van de populatie van de slakken. Er is een natuurvergunning verleend door de Provincie Zuid-Holland, met de daarin genoemde maatregelen voor de Nauwe Korfslak. Ook zijn er nauwe afspraken gemaakt met partijen als Zuid-Hollands Landschap en Stichting Anemoon, die de gemeente hierbij adviseert.
 
Verder vinden er, ter hoogte van de Strandweg 25 wat rooiwerkzaamheden plaats als gevolg van kabels- en leidingenwerk. Alle werkzaamheden worden uiteraard zorgvuldig verricht volgens de richtlijnen Wet Natuurbescherming.
 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u bellen met 010 - 489 4334 (op werkdagen tijdens kantooruren). Of het contactformulier invullen. 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam