Werken aan HvH Haven: invoering gratis parkeren OV-reizigers en start laatste fase (weg)werkzaamheden

22 mrt 2020

Actueel 2 juli 2020
De Gemeente Rotterdam stelt de H6-weg vanaf 6 juli open voor verkeer. Hiermee wordt een belangrijke ontsluitingsroute voor Hoek van Holland voltooid. De circa 1,5 km lange tweebaansweg verbindt de Hoeksebaan met de stationsomgeving Hoek van Holland Haven.

Actueel 7 mei 2020

Vanaf vrijdag 8 mei starten de laatste werkzaamheden aan de buitenruimte van het stationsgebied Hoek van Holland Haven. Het betreft het gebied ter hoogte van de zuidelijke rijbaan van de Hoeksebaan. De stationsomgeving wordt aangepast voor de komst van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven en de verlenging van de Hoeksebaan (H6-weg). Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind juni 2020. Daarna kan de Hoeksebaan (H6-weg) tussen de Haakweg en de Langeweg worden opgesteld voor het verkeer.

Werkzaamheden 

De werkzaamheden in deze laatste fase omvatten: 

  • aanbrengen laatste deel van de keerwand tussen de Hoeksebaan en metrobaan;
  • aanleg van het resterende weggedeelte van zuidelijke rijbaan van de Hoeksebaan; 
  • aanleg van het voet- en fietspad over de oorspronkelijke spoorwegovergang; 
  • Stationsweg inrichting van de wegen en paden ter hoogte van oorspronkelijke spoorwegovergang. 

Afsluiting Stationsweg
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de Stationsweg voor gemotoriseerd verkeer afgesloten tussen de Berghaven en het StenaLine-terrein.

  • Voor voetgangers en fietsers (plaatselijk afstappen) blijft de Stationsweg via de Berghaven (Stationsweg-onderlangs) wel toegankelijk. 
  • Verkeer richting StenaLine en de P+R wordt in deze fase vanaf de kruising Langeweg-Harwichweg, met gebruik van tijdelijke verkeerslichten, om en om, over de noordelijke rijbaan van de Hoeksebaan geleid. 

_____________________________________________________________

22 maart 2020

P+R-terrein aan de Hoekse Baan bij station Hoek van Holland-Haven

Vanaf 30 maart parkeren alleen OV-reizigers gratis op het P+R-terrein bij het station Hoek van Holland-Haven. Automobilisten die niet met het openbaar vervoer reizen, kunnen ook op het P+R-terrein parkeren. Zij betalen het gemeentelijke parkeertarief: 50 eurocent voor 17 minuten (18 euro per dag). Kijk voor meer informatie op: www.rotterdam.nl/wonen-leven/p+r-terreinen/.

Wegwerkzaamheden Hoek van Holland Haven
Volgende week staan asfalteringswerkzaamheden op het Stena-terrein gepland. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, zal naar verwachtring tussen 30 maart en 8 mei de noordelijke rijbaan van de Stationsweg op het Stena terrein opgepakt worden.

Ruwbouw metrostation Hoek van Holland Haven 
Het portaal van het nieuwe metrostation Haven is geplaatst (foto). De perronplaten volgen nog.

Wegwerkzaamheden Hoek van Holland Haven
Volgende week staan asfalteringswerkzaamheden op het Stena-terrein gepland. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, zal naar verwachting tussen 30 maart en 8 mei de noordelijke rijbaan van de Stationsweg op het Stena terrein opgepakt worden.

Naar verwachting zal vanaf 8 mei t/m eind juni de volgende fase in de werkzaamheden rond het metrostation Hoek van Holland Haven starten. Deze werkzaamheden omvatten: de aanleg van de resterende keerwand tussen de Hoekse Baan en spoorbaan, de aanleg van de resterende zuidelijke rijbaan van de Hoekse baan, een voet- en fietspad over de oorspronkelijke spoorwegovergang en aansluitend in de Stationsweg een vervanging van de riolering en de inrichting van de wegen en paden. Tijdens deze werkzaamheden zal de verbinding tussen de Stationsweg (Berghaven) en Stena-terrein afgesloten worden voor het gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers (plaatselijk afstappen) blijft een route via de Berghaven (Stationsweg-onderlangs) wel mogelijk. Verkeer met als bestemming Stena Line en P+R wordt in deze fase vanaf de kruising Langeweg-Harwichweg met verkeerslichten om en om over de noordelijke rijbaan van de Hoekse Baan geleid. Als deze laatste fase is afgerond, kan de Hoekse Baan (H6-weg) tussen Haakweg en Langeweg worden opgesteld voor verkeer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 2019

Werkzaamheden Hoek van Holland haven verlopen voorspoedig

In Hoek van Holland Haven werkt de gemeente Rotterdam aan het nieuwe metrostation voor de Metro aan Zee en de aansluiting van de H6-weg op de Harwichweg. De heiwerkzaamheden zijn afgerond en betonwerk voor de plint, waar de voorzieningen komen, verloopt ook voorspoedig. Sinds eind oktober wordt gewerkt aan de aansluiting van de H6-weg op de kruising Langeweg-Harwichweg. Nu het asfalt bijna is aangelegd en de bermen worden ingericht, zijn de contouren van de weg steeds beter zichtbaar. Wanneer de H6-weg precies in gebruik genomen zal worden is nog niet bekend. De verwachting is begin tweede kwartaal 2020.

Nieuwe verkeersomleiding Hoek van Holland haven
Vanaf maandag 16 december start er een nieuwe verkeersomleiding. De tijdelijke verkeerslichten op de kruising Langeweg-Harwichweg worden verwijderd. De verkeersomleiding duurt naar verwachting tot vrijdag 14 februari 2020. Tijdens de werkzaamheden wordt geprobeerd het gebied voor iedereen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. (Klk op het kaartbeeld om deze te vergroten.)

Gemotoriseerd verkeer
Voor auto’s en motoren is éénrichtingsverkeer ingesteld. Op die manier blijft de verkeersdoorstroming in het gebied het best gewaarborgd. Verkeer vanaf de Stationsweg richting de Harwichweg en de Langeweg moet langs de oostzijde van het StenaLine-terrein, om het nieuw te bouwen metrostation rijden en dan via de nieuw aangelegde H6-weg naar de Harwichweg. Gemotoriseerd verkeer vanaf de Harwichweg en de Langeweg naar de Stationsweg rijdt via de voormalige spoorwegovergang.


Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen het metrostation en StenaLine bereiken via de definitieve oversteek bij het nieuw te bouwen metrostation. De looproute ter hoogte van de bushalte, de entree van de metro en het StenaLine-terrein zal wel een aantal keer wijzigen, omdat dit gebied een flink stuk verhoogd wordt. Voetgangers en fietsers vanaf de Harwichweg richting de Berghaven kunnen weer gebruik maken van de voormalige spoorwegovergang. Vanaf de andere richting moeten fietsers de omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer volgen.

Parkeer fietsen niet bij het metrostation
Sinds de metro rijdt, is het fietsverkeer flink toegenomen. Reden extra erop toe te zien dat het gebied voor iedereen goed toegankelijk blijft. Vanaf maandag 16 december starten de werkzaamheden in de buurt van het metrostation. Dan is het niet meer toegestaan om nabij de entree van het metrostation en StenaLine fietsen of scooters te parkeren. Parkeren van fietsen en scooters is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties. Dat zijn de recent uitgebreide fietsenstalling, benedendijks aan het Pastoor Onderwaterhof en de tijdelijke stalling op het nieuwe P+R-terrein. Verkeerd geparkeerde fietsen en scooters worden verwijderd.

Start OV-parkeren P+R Hoek van Holland Haven
De werkzaamheden aan het P+R-terrein zijn nagenoeg afgerond. Als alle systemen, zoals de slagbomen en de kaartautomaten zijn getest, start het OV-parkeren. Parkeren is dan uitsluitend gratis voor openbaar vervoer reizigers met metro en bus. Waarschijnlijk wordt het OV-parkeren in januari '20 ingevoerd. Tijdelijk gratis parkeren vervalt! Het P+R-terrein was voor een groot deel al klaar, voordat de metro Hoekse Lijn (verlengde metrolijn B) ging rijden. Op verzoek van een aantal partijen is toen besloten het parkeerterrein tijdelijk gratis beschikbaar te stellen voor al het personenvervoer. Nu de metro tot aan Hoek van Holland Haven rijdt, het parkeersysteem en de slagboom klaar zijn voor gebruik, wordt ook het OV-parkeren ingevoerd.

H6-weg wordt Hoeksebaan
Onlangs heeft Straatnamencommissie van de gemeente Rotterdam besloten dat de H6-weg, de naam Hoeksebaan zal krijgen. De keuze voor de Hoeksebaan lag voor de hand. De weg, die al jaren de werknaam de H6-weg draagt, wordt gezien als het verlengstuk van de bestaande Hoeksebaan in Hoek van Holland. Met de voltooiing van de weg is de Hoeksebaan straks een volwaardige ontsluitingsroute voor Hoek van Holland.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam