Werkzaamheden rotonde Haakweg, Hoeksebaan en Slachthuisweg

16 aug 2019

Actueel 

Gemeente Rotterdam, 18 september 2019
Pendelbus voor fietsers naar Slachthuisweg in Hoek van Holland
Mensen die besluiten alsnog met de fiets van en naar het werk te gaan, worden verzocht zich te houden aan de omleidingsborden en de adviezen van de verkeersregelaars ter harte te nemen.

De Slachthuisweg is voor fietsers niet bereikbaar, omdat er onder meer wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuw fietspad over de spoorwegovergang. Acht weken lang moeten fietsers omfietsen via het Staelduinsebos en het Nieuw Oranjekanaal. Als je werkt bij een van de bedrijven aan de Slachthuisweg is dat uitermate vervelend.

Kwetsbaar gebied
We hebben te maken met complexe uiteenlopende werkzaamheden in een uiterst druk en onoverzichtelijk gebied. Tegelijkertijd moeten de bedrijven doorgaan en rijden auto’s en vrachtauto’s af en aan. Werknemers van deze klus doen hard hun best om de werkzaamheden op tijd en voor iedereen op een zo veilig mogelijke manier af te ronden. Dit maakt het onmogelijk fietsers en voetgangers op een veilige manier over dit punt te begeleiden.

Samen zoeken naar de beste oplossing
Voor de uitvoering is gekeken naar de minst overlast gevende periode. Bedrijven zijn benaderd om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Voor een klein aantal medewerkers, die werkzaam zijn aan de Slachthuisweg,  is een oplossing gevonden in de vorm van een pendelbus. Deze wordt, bij wijze van proef, beschikbaar gesteld. De bus blijft rijden gedurende de fietsomleiding, mits er voldoende animo is. 

Pendelbus
De pendelbus rijdt vanaf maandag 16 september, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en 16.00 en 18.00 uur. Mensen kunnen opstappen bij de Zekkenstraat 9 (Rooney Tours) en direct met de chauffeur hun gewenste terugreis bespreken.

De bus rijdt via de spoorwegovergang naar de Slachthuisweg (entree Synres/DSM). Bij de Zekkenstraat 9 wordt ruimte gemaakt om fietsen te stallen.

Omleidingsroute blijft van kracht
Het dringende advies van de veiligheidsdiensten om fietsers om te leiden, is er niet voor niets. De gemeente volgt dit advies. Met hen dragen wij de verantwoordelijkheid, omdat ongelukken te allen tijde moeten worden voorkomen. Mensen die besluiten alsnog met de fiets van en naar het werk te gaan, worden verzocht zich te houden aan de omleidingsborden en de adviezen van de verkeersregelaars ter harte te nemen.

H6-weg
Door de straatnamencommissie zijn wij geïnformeerd dat er een besluit is genomen over de definitieve naam van de H6-weg en dat deze de Hoeksebaan gaat heten.
In verband met het onderscheiden van de bestaande Hoeksebaan, blijven wij in het realisatietraject nog refereren naar de werknaam H6-weg.

De gemeente Rotterdam werkt aan de rotonde Haakweg. U heeft de aanleg van de H6-weg en de rotonde bij de Haakweg-Hoeksebaan-Slachthuisweg de afgelopen maanden zien vorderen. De geplande ingebruikname van de H6-weg is begin 2020. De laatste werkzaamheden aan de zuidzijde van de rotonde gaan nu ook spoedig starten. 

Waar werken we aan? 
Het fietspad
Het fietspad, voor beide richtingen, wordt verplaatst naar de oostzijde van de spoorwegovergang bij de Slachthuisweg. Hiermee wordt ook de kruising voor het fietsverkeer met het vrachtverkeer van en naar de ferry terminal verplaatst. Dit leidt tot een overzichtelijkere situatie voor alle verkeersdeelnemers. 
De spoorwegovergang Slachthuisweg Boven- en ondergronds, ter hoogte van de spoorwegovergang, worden werkzaamheden verricht, zoals het aanbrengen van nieuw asfalt en belijningen, het omleggen van kabels en leidingen en het aanpassen van de spoorwegbeveiliging. 

Uitvoeringsperiode 
De werkzaamheden nemen 8 aaneengesloten weken in beslag. Het werk start op vrijdag 2 september 2019 en duurt tot en met zondag 27 oktober 2019. 

Omleidingsroute 
Fietsers
Gezien de aard van de werkzaamheden en het intensieve gebruik van de wegen in het gebied en het spoor (testritten Hoekse Lijn), is het noodzakelijk om fietsers vanuit beide richtingen, gedurende de gehele uitvoeringsperiode om te leiden. De omleidingsroute bij afsluiting van de overweg bij de Slachthuisweg is via het Staelduinse Bos en het nieuwe langzaam verkeersviaduct bij het Nieuwe Oranjekanaal. De Maeslantkering, StenaLine en DSM/Synres aan de Slachthuisweg blijven bereikbaar voor fietsverkeer vanaf de oostzijde (viaduct Nieuwe Oranjekanaal). 

Gemotoriseerd verkeer vanaf Slachthuisweg
Om de bedrijven aan de Slachthuisweg bereikbaar te houden voor auto- en vrachtverkeer, wordt er een tijdelijke rijbaan ten zuiden van de rotonde over de spoorwegovergang gemaakt.

  • Van maandag 23 september 2019 tot en met vrijdag 4 oktober 2019 is de route van de Slachthuisweg over de rotonde richting het dorp en bedrijventerrein De Kulk afgesloten. De omleidingsroute loopt via de Hoeksebaan tot aan de rotonde Polderhaakweg/Hoeksebaan. De rotonde blijft vanaf de Haakweg en de Hoeksebaan in alle richtingen bereikbaar voor auto- en vrachtverkeer. 

Volledige afsluiting spoorwegoverweg Slachthuisweg 
In verband met asfaltwerkzaamheden geldt er een volledige afsluiting van de spoorwegoverweg bij de Slachthuisweg van vrijdag 25 oktober vanaf 22.00 uur tot zaterdag 26 oktober 06.00 uur. De rotonde is wel bereikbaar voor auto- en vrachtverkeer. 

Werktijden 
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur. Indien nodig wordt er ’s avonds, ‘s nachts en in weekenden gewerkt. 

Route bouwverkeer 
Afhankelijk van de fase van de bouwwerkzaamheden zijn er 3 bouwroutes aangemerkt. 

  1. Het bouwverkeer rijdt via de rotonde tot aan de in aanbouw zijnde brug over de Krimsloot.
  2. Het bouwverkeer rijdt via de Harwichknoop tot aan de in aanbouw zijnde brug over de Krimsloot.
  3. Het bouwverkeer rijdt via de Haakweg, de Prins Hendrikweg, de Prins Hendrikstraat, de Delflandsedijk over naar de inbouw zijnde brug over de Krimsloot.

Het staat de aannemer vrij om via de Maasdijk (N220) of via de Dirk van den Burgweg (N211) te rijden. 

Inloopspreekuur 
Op dinsdag van 10.00 – 11.00 uur, op oneven weken, vindt er een inloopspreekuur plaats in de bibliotheek, Prins Hendrikstraat 398 in Hoek van Holland. Hier kunt u al uw vragen stellen over de werkzaamheden van de H6-weg en stationsomgeving Hoek van Holland Haven. Tijdens de zomervakantie vervallen de inloopspreekuren. Dinsdag 27 augustus 2019 zijn we weer aanwezig. 

Wilt u meer weten? 
De gemeente Rotterdam heeft een eigen projectenwebsite.  Hier vindt u ook de informatiebrief met kaartbeelden van de omleidingsroutes

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Marco Bekker via telefoonnummer: 010 489 4334. Vanaf 2 september 2019 neemt Ruud Langeveld het werk van Marco Bekker over. 

 

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam