Werkzaamheden Spoorsingel project Hoekse Lijn

26 okt 2016

Het werk aan de Spoorsingel gaat van start. De aannemer plaatst een bouwkeet. Er worden extra peilbuizen aangebracht. Vervolgens beginnen de rooiwerkzaamheden. Na dit werk volgt het aanbrengen van de steunberm.

Waarom vinden deze werkzaamheden plaats?
Voor de ombouw van het emplacement Vulcaanhaven is het nodig een zogenoemde steunberm - in de vorm van zand en aarde - aan te brengen in de groenstrook aan de Spoorsingel. Ten behoeve van de realisatie van de steunberm moet een deel van het groen worden verwijderd. Na de werkzaamheden komen nieuwe bomen en planten terug.

Als de Hoekse Lijn is omgebouwd tot metrolijn, blijft goederenvervoer van Schiedam naar Vlaardingen mogelijk. Hiervoor moet het emplacement Vulcaanhaven worden omgebouwd.

 • Er komt aan de zijde van de Vulcaanweg een extra spoor ten behoeve van een keervoorziening voor de goederentreinen.
 • Ook worden de bestaande sporen getild (iets omhoog gebracht) en verlegd. Voor de stabiliteit van de spoordijk is het daarom noodzakelijk een steunberm aan te leggen aan de zijde van de Spoorsingel.
 • De spoorwegovergang - en daarmee de fietsoversteek - komt volgend jaar april definitief te vervallen.

Wat gaat er gebeuren?

Rooien bomen
Deze week start het rooien van de bomen. Het gaat om het rooien van ongeveer 120 stuks. Voor het verwijderen van de bomen is door de gemeente Vlaardingen een rooivergunning verleend. Bij het verwijderen van de bomen worden deze zoveel mogelijk ‘opgetild’ en neergelegd. Vervolgens worden de bomen verzaagd en zal een machine de takken versnipperen. Het werkterrein wordt afgezet met lint. De stronken en snippers worden dagelijks afgevoerd. Als dat niet mogelijk is, worden de stammen binnen de hekken opgeslagen. De verwachting is dat ongeveer 1 week nodig is voor het kappen en zagen van de bomen.

Bouwactiviteiten / aanbrengen steunberm
Het aanbrengen van de steunberm gebeurt in fases, te beginnen aan de zijde van de Schiedamseweg tot aan de Ruijterstraat, dan van de Binnensingel naar de Spoorstraat en dan vervolgens van de Ruijterstraat naar de Binnensingel. De hoogte van de steunberm varieert tussen de 0,20 meter en 1,60 meter.​ Het werk voor het aanbrengen van de steunberm bestaat uit:

 • Het aanleggen van een tijdelijke (rij)platenbaan.
 • Het aanbrengen van een aantal bouwhekken ter bescherming van bomen.
 • Rijden van zand en grond met gebruik van kleine vrachtwagens (10 ton/7 kub). Er passeren ongeveer 3 à 4 wagens per uur.
 • De steunberm wordt in lagen aangebracht. Voor de stabiliteit is het noodzakelijk om na enige tijd de volgende laag op te brengen. Daarom komt de aannemer enkele malen terug totdat de benodigde hoogte is bereikt.
 • Als de laag is aangebracht, wordt deze glad gestreken door een shovel of graafmachine.
 • Het zand wordt uiteindelijk afgedekt met grond.

Bouwroutes aanleg steunberm
Het bouwverkeer komt vanaf de Meester L.A. Kesperweg en rijdt dan via de Schiedamseweg naar de Spoorsingel. Om af te kunnen slaan naar de Schiedamseweg wordt de rijbaan ter plaatse tijdelijk aangepast. Het bouwverkeer verlaat de Spoorsingel aan de zijde van de Oosthavenkade en rijdt zo naar de Vulcaanweg. Tussen de Binnensingel en de Vulcaanweg maakt het bouwverkeer gebruik van twee richtingen.

Wat gebeurt er met de voorzieningen in de groenstrook?

Parkeerplaatsen
Per bouwfase zijn - tijdens het werk - circa 8 parkeerplaatsen tijdelijk buiten gebruik. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de bouwlocatie. Er wordt dus in fases gewerkt, vanaf de Schiedamseweg in de richting van de Binnensingel.

Vuilcontainers
De vuilcontainers blijven op de plek staan en zijn voor de bewoners bereikbaar. De vuilcontainers worden volgens schema geleegd.

Fietstrommels
Ook de fietstrommels blijven op hun plek staan. Met uitzondering van de fietstrommel ter hoogte van Spoorsingel 65 - 67. Deze wordt dichter naar de weg geplaatst.

Hoe ziet de planning er uit?
De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Oktober November 2016 aanbrengen van de steunberm (vertraagd)
 • Januari 2017 aanbrengen steunberm gereed
 • Naar verwachting voorjaar 2017 starten met herinrichting van de groenstrook
 • 1 april 2017 – start ombouwperiode – dan vervalt de fietsoversteek definitief
 • 3e kwartaal 2017 fietspad gemeente Vlaardingen aan zijde Vulcaanweg gereed
 • 4e kwartaal 2017 opgang fietsoversteek uitgraven en verwijderen

Wat zijn de werktijden?
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur, met uitloop tot 18.00 uur.

Groenplan
Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van het 'Groenteam’ Spoorsingel' plaatsgevonden. Deze bewonersgroep werkt samen met de projectorganisatie en de gemeente Vlaardingen aan de herinrichting van de Spoorsingel na aanleg van de steunberm. Als u ook mee wilt denken met de herinrichting, kunt u zich bij ondergetekende opgeven voor het 'Groenteam Spoorsingel' of u kunt het contactformulier op de website van het project Hoekse Lijn invullen hoekselijn.mrdh.nl.

Wat gebeurt er nog meer?

Bouw technische ruimte
Op de hoek Schiedamseweg / Spoorsingel komt een technische ruimte van de RET. De fundering is klaar en deze staat in de bouwhekken. Het plaatsen van de units gebeurt begin 2017.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau Hoekse Lijn, via telefoon: 06 53819844. Of via de mail: ahm.bekker@rotterdam.nl.

© 2020 HoekseLijn - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam